[ 切换 ]
广州婚纱摄影 广州婚纱影楼 广州婚纱照

当前位置:

广州结婚网 » 广州结婚论坛
123下一页
返回列表 发新帖
查看: 24801|回复: 26

求“爱的宣言”和“接新娘游戏”

[复制链接]

4

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-5 23:34:52 |显示全部楼层
之前见过几张帖子专门收集了很多“爱的宣言”和“接新娘游戏”,但现在一时间找不到,请问边位有收藏啊 ???急用!!! 0 b  U# A! e1 G
5 y3 ]- n) B; d, q  U2 v

# m! C) [+ Q# Y& `5 D& S; H3 X$ E" k# `# |7 n+ J

0 m. E5 r4 ^1 ?  D4 T4 x6 f; e& ^3 h9 Y1 f. y
相关推荐: 9 M7 ]3 M) S2 H2 Q3 b5 W; l6 U
·
生男生女清宫图超级准
( `, z  D% p2 P" {6 k% z& W7 G' v5 |·
2010年9月黄道吉日
8 P' i- N/ N2 h$ G' M·2010年10月黄道吉日,包括结婚吉日和搬家吉日哦
! b. p. M  R2 v" F$ i5 H·2011年结婚吉日大全 1 P6 I+ u5 H- V; i1 q# M! i  C8 j
·
国庆节放假安排2010 【史上最折腾的假期】
& m2 p. ~1 w0 s! a, g' h- c- Y·
2010年最受欢迎的婚庆歌曲精选
  Z- V% h3 \' y! e# c5 m) o·
主题婚礼策划方案全攻略 8 W# L% X( W5 H  @* S9 B! J
·
男女生辰八字配对 八字婚姻配对测试 生辰八字结婚
, a/ V0 d* _( E! x# S' P+ P·
结婚婚礼贺词大集锦 6 k# I" {3 {' g9 c! o6 _5 l
·
最新结婚祝福语大全(通用祝福、英文祝福、繁体祝福、搞笑祝福)

6

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 00:45:42 |显示全部楼层

3

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 08:55:25 |显示全部楼层

11

主题

0

听众

5

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 09:29:18 |显示全部楼层
第一款:9 [6 ^  \" K1 B, V
1、让新郎讲出多个爱上新娘的理由;/ Y8 a5 Z9 ^* ~3 K5 d$ e) a* Y% `
2、让新郎讲出1个与新娘子一齐最难忘的事情;
. y' m" L% e$ a" B5 `& A3、让新郎唱出多首带爱字的歌2 |$ D4 |' u. o4 [. \, M' t
4、考考新郎对新娘的了解——例如新娘钟意吃咩水果、新娘有D咩食物吾钟意吃等等;7 e& q/ L) X( o3 F6 g& w) P  K
5、让新郎讲出10个对新娘的昵称,寓意十全十美。0 b! q# I9 F3 D+ K5 l+ v1 K; }" o
6、充分发挥新郎和各兄弟的肢体语言能力和文学表达能力,利用两人的身体结构作出一到十的数字造型,每一个数字要说一句美好的成语。
. d7 u& s  S# b/ `
% Z! ]( r& N* w  a& d4 V
  U5 U8 _( ?* r& o第二款:
9 n5 Q, D& z" N. K& k长长久久
2 Y" C3 Z1 \1 C2 l/ L1.先叫D 兄弟饮汽水, 每人一罐/一枝, 限时99秒,  z, r# Y, R+ d8 {( m2 C' C7 X
2.叫新郎唱歌, 唱一首新娘再喜爱的歌! m9 y) F  r) f8 c/ A) R& W* d
3.写九句九个字爱的宣言- M3 _- ?- M0 ~( X, _% G
4.答出同新娘最有纪念的问题:如果答错, 各姊妹预备多wasabi辣辣蛋糕比兄弟同新郎哥食。4 a% y7 y: x, s' E% L# u9 K9 o! B

! ]) Z: A% M' S. ^! A心心相印
% ]( X8 b* Y; e2 V& o" p! ?1、先准备一张手掌般大的心型透明软胶片或纸巾,上面预先印有各姊妹和新娘的唇印,由新郎哥猜出边个系新娘的唇印,选错就要罚。# ?. b7 R5 h% j4 v3 i
酸甜苦辣
! b: {9 a# ~2 j% t! B7 Q. e新郎要讲出和新娘拍拖的酸甜苦辣事件,由姐妹做评判。可准备一款甜、酸、苦、辣的食物或者饮料。
* X$ G- E6 U- ?& i  T选红绳; ~. E- R! A) V8 M: |
1、先准备多条红丝带, 其中一条新娘拿住,其它就绑住杂物(例如: 新娘子拖鞋,
0 _' K( w; m' _4 D厨房用的百洁布..),跟住要新郎哥选择,如果选错, 就要锡对象一下,选对了,当然婜得新娘子9 s% A( _6 d# b6 ~. u# ]
2、又可以用抽签形式进行,由新郎选卡片,每张卡片后面都写好每一件物品,当然,选对就是娶的新娘' A. L% i6 e# K' G6 f0 o* L

% _8 O9 d: U2 D+ r$ o众里寻她千百度
& T, y# j4 w4 U  p! ?先在姐妹和新娘家重要成员里面,将她地的五官拍落来,(一对眼,一个嘴)最重要就是每一张相后面都要写好注明,然后比新郎估,估错当然要罚啦。
2 |8 {( D/ K+ k7 b5 n3 Q7 t7 h" B* t3 i9 V" {, O7 {9 {! t
掌上明珠4 e; d2 w9 u1 v- r% D
兄弟和新郎一边唱有爱的歌,一边做掌上压。(这个项目点到即止)
0 O0 p, v1 V7 R$ \2 v9 o嫁给我好吗?] 7 Q5 X3 C2 _. B2 Y( y: w
要新郎亲身描述当日求婚经过,并由新娘在房内做评判。6 s4 B# o* z" ^( H; }# C
7 g% j2 e' Z3 T( N; f+ z
一心一意) O8 A5 ^- U3 a, j7 ?
将10颗草莓放在碟上,然后用忌廉放在草莓上面,忌廉要多放一些,由新郎和兄弟轮住做掌上方式吃晒所有的草莓。- w' t# M5 b( f& s' N
甜甜蜜蜜
& g' C, l3 j' M9 w( d将花生酱和香蕉混合,放入干静的痰罐或者碗里面,要求新郎和兄弟每人吃一口先可以进入游戏环节。1 Q& d# ?0 }( T3 w: M
亲爱宝宝$ M* F  f: ^; y" L
新郎和兄弟用限时的方式连续唱出和结婚有关系的歌曲,唱错要罚。6 p+ W2 p0 m! J  X- W
+ \" D, Y' q5 H9 p
- f, U1 D4 k+ B  a7 m$ p+ j
新娘房游戏:
8 O3 K3 O' @5 O5 E% P: Q; g3 t0 \1.要求新郎在新娘房门口大声读爱的宣言# `4 T" R# i* H
2.爱的宣言之后新郎要唱歌仔,可以要求他唱:"今天你要嫁给我啦"、“你的名字我地姓氏”等等的歌。
. A. I6 w7 d5 |2 y3 |% a3.门口抽KEY,如果新郎抽中新娘房门的KEY就可以免除稳鞋环节。有两次机会抽KEY。+ ~3 T1 X, V- L2 g
4.如果抽吾中KEY,入新娘房之后就要进行稳鞋环节,新娘可以预先用鞋盒包装好,每一个姐妹拿一个要新郎和兄弟估,有两次机会。9 \, `) v- A8 `/ r* @- P
5.转99下呼啦圈,通常男生好少识转,特别是大肚楠的男生,效果超搞笑

11

主题

0

听众

5

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 09:29:35 |显示全部楼层
最聽話的老公
, w( C  e5 Q% C, C) ^給至愛的老婆大人 (新娘名):
4 u8 f+ U5 r3 K: {7 ^經濟大權在妳手,每日廿蚊我就夠5 ^( m+ }; f) m8 z3 M' }( N2 y  j
洗衫煮飯無叫抖,做牛做馬又做狗( f+ ~, ]+ U$ j, o# y
老婆生日年年有,一定送車又送樓
5 _0 i* G4 U, E+ h外母竹戰場場贏,斟茶遞水好幫手
* u2 g( I( \5 P( m豬朋狗友約飲酒,老婆say no無得走- l* ?$ X- }; R  I
見到靚女掉頭走,如果唔係打到嘔
  R2 G+ u! Q# v8 M! l9 ]3 ?努力搵錢養成竇,朝六晚九唔駛抖
& x9 e* M- D2 _) V9 H) X" @床上功夫識唔夠,記得請教D老友
0 e" X; y/ g" ]. q" t今日決定接妳走,與妳永遠長廝守9 Z; H" v' Y) G5 l6 ^6 B4 ^1 V' |, v9 M
兒孫滿堂福氣夠,共諧連理到白頭!! z) W. o$ I3 G! i! J
最聽話的老公仔 (新郎名)上! S/ b" N% O8 N9 s4 Z. f8 U: S
  ?* l" L# K4 W1 O2 V2 ~
一生一世只愛妳  j+ t9 G5 r0 f8 L/ d* g- T
我愛(新娘名)情不變,
2 Z! C2 h( o# o- u6 |; C& t9 Y一生為奴無怨言,買送煮飯我做先
! h( S& I. ~4 a+ E% X% \9 T/ U洗衫拖地我都掂,家用俾足無拖欠
1 B' y0 z& I4 f* g4 z' {: o" n名牌任買隨得妳,最緊要係妳歡喜8 p& I7 G9 t) m  k  c0 m
唔嫖唔賭唔食煙,篤波賭馬問你先
$ o2 _5 O) n. ^& {% q總之我由今日起,生命裡面只有妳
" ~0 J9 P; O. a( y* P以後妳話點就點,立下此誓永不變!6 A# K5 ]4 ~5 B) v$ F
(新娘名)、(新娘名)、我愛妳
6 k* I! N' M5 k, a* t" F8 k(新娘名)、(新娘名)、我愛妳!
& }' a' B( `6 L7 t# g! L% F
  {$ m- Q& ~0 O, A$ h
* [. g- v# y  D( }" n* t) j% O老婆嫁俾我8 B1 U8 s: @  h( b. X8 W
今日我要娶老婆,因為我已經大個
! b8 K) C, L- @0 ]2 |最想有個安樂窩,仔仔女女一籮籮
9 Y  F" A0 J7 R+ y+ V7 ?! |1 A唔駛一世食白果,從此生活樂趣多, L! {7 T. P) R9 O9 |
老婆規矩雖然多,對我嚴厲要求苛8 L4 C. @3 d1 m0 Z+ R9 n# ~, Y
終日囉囉又唆唆,對我日哦又夜哦
3 C5 `& r9 E# A4 {8 u但求老婆笑呵呵,一一遵守又如何# q1 Q" b$ x0 S
成份糧比晒老婆,速磅cash快夾妥
' ~9 G& R2 h, H; V; r3 F每月家用任你?,剩番散銀得幾個
( a( J3 K, M5 U- q無得再飲酒唱歌,乖乖在家同妳磨
% @! s7 Z% ~- [捶骨推拿同按摩,家務我做快又妥
( P1 k2 Z* F5 s: h洗衫煮飯唔懶惰,洗完碗切埋生果
1 F. M: w+ y9 h* S! ~用完掃把用地拖,順手洗埋個廁所
% N2 o! Q) C# l  U2 y& J3 Q若然我有咩做錯,激到老婆把幾火( x, l8 g2 N* Y9 H0 I- B4 @
跪地斟茶猛耳朵,以後只企唔敢坐
( [9 n. k' X& j% T& t日後唔敢口多多,求求老婆饒恕我
: S0 H! G: ~+ j1 A9 L將來我頭髮稀疏,大肚腩個背又駝$ U8 e+ x. X4 x% z) a6 {3 S8 Z* k% f
癡癡呆呆戇夾傻,如果你唔嫌棄我8 H! L4 j6 ~7 k" o8 f4 s
在座各位聽清楚,老婆老婆我愛妳!老婆老婆嫁俾我!& z* W2 v* t4 _  w. ^+ |6 r; `7 k, I4 s
7 O4 S. |! s# ?& K% e

& u( }+ c1 C9 n$ O錫晒老婆仔
( ?* z- ~1 G  D( t2 J* l(新娘名)、(新娘名)我愛妳
1 b0 x' ]: I/ x+ \) G7 U  i+ [6 x老婆大人今日起,以後生活幸褔到痺$ }- I# t* p& q( Z; t  [5 I0 O
供樓水電我咩起,我D零用由妳俾
) l& z( ^* b: s3 W' S& B# pPrada、Gucci隨妳喜,最緊要係妳歡喜
3 _/ ]4 _. @( H# L/ s2 A+ Q: V對妳家人體貼又入微,歡迎外母住埋我地屋企' t5 s! a) j. R$ n
對妳朋友關照到飛起,介紹好仔俾佢地' s1 E5 M# q. M% l
對妳我就溫柔到痺,生生世世陪住妳& Q6 E& x7 I' B% ~
總之我由今日起,生命裡面只有妳6 ^- _. [2 r$ T: n  i
(新娘名)、(新娘名)、我錫晒妳!
, @  O( {0 B5 p, A3 a! a$ G% |$ i  W& c$ L; a- }3 v" G. h# p: ~
愛妻十條. L# F% C' \3 x% i5 t* H6 x% q' H
老婆沖涼時要量好水溫,捶骨擦背:不得有貪圖私慾之行為。3 y& |4 J9 [! N! D
老婆掃貨時要勇於付款,幫手拎野:不得有不情不願之行為。/ `9 }6 x3 \+ l) E
老婆煮飯時要讚不絕口,食多幾碗:不得有嫌三嫌四之行為。
( ~6 O6 f! c. [! ]' j老婆不在時要朝思暮想,守身如玉:不得有偷雞摸狗之行為。0 r! v2 p" s+ c2 ]2 F9 {4 N
老婆敷臉時要提供方便,以身試法:不得有哈哈大笑之行為。
& V7 v! S5 C: Y+ c  L& S老婆生氣時要扮豬扮狗,討你歡喜:不得有不理不睬之行為。
% n5 J" m( T3 e& Q: _# l6 j老婆打我時要任其蹂躪,謝主隆恩:不得有還手瞪眼之行為。 7 h) i* v: I% b9 Q6 K) \% ~
老婆審問時要發誓賭咒,以表忠誠:不得有漫不經心之行為。
2 `3 G% r; m+ l* r) [# H5 `/ f  h6 l& p3 }
肉麻情話
9 m! Z, y' w% {6 c6 U老婆:
8 S9 S. r& O; P- J1 {如果妳是一隻弧形彈性牙刷,俾我做妳唯一的牙膏,黏住妳;! B' ]4 N( q+ C4 g1 w; e3 f
即使妳是衣籃,又如何?只需俾機會我成為一件衣,又可向妳投懷送抱
: @2 j  h( `) ]! }如果妳是大衣櫃,我想做衣櫃裡的燈,在妳內心發熱發亮;! H) }& ]3 v, @: R" l" c
即使妳是一幅磨損日久的柚木地板,我多麼希望成為優質的水晶蠟,令妳時刻容光煥發;8 Z: T2 h" `: m# c% c
我真的很愛妳,打從那一眼開始…我屬於妳!

11

主题

0

听众

5

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 09:29:51 |显示全部楼层
希望可以帮到你

9

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 10:04:59 |显示全部楼层
哇,好全面!

5

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 10:16:15 |显示全部楼层
很不错。。。我想找普通话版的,不知道有没有?

0

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 11:34:11 |显示全部楼层
好全面

5

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 11:42:57 |显示全部楼层
123下一页
返回列表 发新帖
回顶部