[ 切换 ]
广州婚纱摄影 广州婚纱影楼 广州婚纱照

当前位置:

广州结婚网 » 广州结婚论坛
123下一页
返回列表 发新帖
查看: 12903|回复: 26

求“爱的宣言”和“接新娘游戏”

[复制链接]

4

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-5 23:34:52 |显示全部楼层
花田最新优惠
之前见过几张帖子专门收集了很多“爱的宣言”和“接新娘游戏”,但现在一时间找不到,请问边位有收藏啊 ???急用!!!
) V9 |. _+ a$ j* {5 U. V& m7 l$ o2 L
" Y' l5 t9 F/ ^, @

% d1 h4 y) `* p7 n; r& o& A- y) k7 Q5 v* R8 X9 M$ c! L5 G

, o8 I& ^' J& I& X; C; }1 P相关推荐:
9 P+ A+ P2 {7 I6 F3 }+ ^- u* [' C·
生男生女清宫图超级准 $ \4 R( ~4 ?' M  D% ?5 \8 k% k/ Q1 q
·
2010年9月黄道吉日
5 N7 P7 Z, H2 P8 s0 x8 p$ V  x·2010年10月黄道吉日,包括结婚吉日和搬家吉日哦
: p3 `3 C. ]5 T/ l3 H  d6 Z·2011年结婚吉日大全
- u9 |5 {4 l. b% T2 a0 x+ ?) z·
国庆节放假安排2010 【史上最折腾的假期】   C: ^: G! z! H/ y. i# B" N
·
2010年最受欢迎的婚庆歌曲精选
" e; J/ X8 {6 E3 k·
主题婚礼策划方案全攻略 & U" {) V5 H, H* F( j; s
·
男女生辰八字配对 八字婚姻配对测试 生辰八字结婚 + \; A3 V+ G' u
·
结婚婚礼贺词大集锦
, U1 ?! s, U$ C4 E3 y) R1 R·
最新结婚祝福语大全(通用祝福、英文祝福、繁体祝福、搞笑祝福)

6

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 00:45:42 |显示全部楼层
花田最新优惠

3

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 08:55:25 |显示全部楼层
花田最新优惠

11

主题

0

听众

5

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 09:29:18 |显示全部楼层
花田最新优惠
第一款:( Z4 z/ c0 [' {$ _+ D$ j/ T, I9 j
1、让新郎讲出多个爱上新娘的理由;
8 w% R  a6 ]$ w2 K9 ^0 a, b  G+ A% z2、让新郎讲出1个与新娘子一齐最难忘的事情;
7 I7 g# @7 Y. `- ]; P3 ?3、让新郎唱出多首带爱字的歌
3 x- n7 Q2 ?* V. N2 J4、考考新郎对新娘的了解——例如新娘钟意吃咩水果、新娘有D咩食物吾钟意吃等等;) E7 X6 ^' P6 J1 @
5、让新郎讲出10个对新娘的昵称,寓意十全十美。
: W0 A6 a- S+ p* I6 m6、充分发挥新郎和各兄弟的肢体语言能力和文学表达能力,利用两人的身体结构作出一到十的数字造型,每一个数字要说一句美好的成语。/ Q& r1 n/ l' ?& K( l

0 n& h8 ~' ~5 m5 N7 n4 h* O. u" A- s: `4 ~( C1 h9 |. Z
第二款:9 U# x1 O; r7 t% r0 C* i% e3 Q
长长久久
$ [! p6 V8 q6 M6 b! E1.先叫D 兄弟饮汽水, 每人一罐/一枝, 限时99秒,$ S% v: s4 O0 A9 V
2.叫新郎唱歌, 唱一首新娘再喜爱的歌) x1 |+ K, r7 f1 {9 \; e
3.写九句九个字爱的宣言
; p% S2 U2 w7 u6 @. L9 l7 ~) {# M  K4.答出同新娘最有纪念的问题:如果答错, 各姊妹预备多wasabi辣辣蛋糕比兄弟同新郎哥食。
3 G5 W  r$ v2 T1 g0 s, ^8 s7 A4 H3 A$ ~$ j
心心相印
% Q6 g/ r0 u6 b* \7 E1、先准备一张手掌般大的心型透明软胶片或纸巾,上面预先印有各姊妹和新娘的唇印,由新郎哥猜出边个系新娘的唇印,选错就要罚。
+ a" _0 W- m8 |$ }+ I* k酸甜苦辣
" V: y1 r' t9 a" d7 [# B  H8 T新郎要讲出和新娘拍拖的酸甜苦辣事件,由姐妹做评判。可准备一款甜、酸、苦、辣的食物或者饮料。
2 d& ~9 T9 g+ I* s选红绳
) D, a9 R: `/ z  t* y) H1、先准备多条红丝带, 其中一条新娘拿住,其它就绑住杂物(例如: 新娘子拖鞋,6 e' n! K; c% |# K$ F
厨房用的百洁布..),跟住要新郎哥选择,如果选错, 就要锡对象一下,选对了,当然婜得新娘子
- w& ?" q2 \2 W3 N, h9 P2、又可以用抽签形式进行,由新郎选卡片,每张卡片后面都写好每一件物品,当然,选对就是娶的新娘" ]0 b! r) Y- j

) ~2 r( q6 |) ]- T0 F/ V/ N众里寻她千百度8 j- K/ C  B3 P# e; F, w2 U: u$ S# s
先在姐妹和新娘家重要成员里面,将她地的五官拍落来,(一对眼,一个嘴)最重要就是每一张相后面都要写好注明,然后比新郎估,估错当然要罚啦。: E8 T' Z- L- i8 m+ |4 Z7 @
3 F1 m7 @+ d# n5 s$ W* }9 i
掌上明珠$ [! I# B1 ^6 M- m
兄弟和新郎一边唱有爱的歌,一边做掌上压。(这个项目点到即止)* S6 o+ v9 {8 G' T7 a8 |% G# ~
嫁给我好吗?] 6 l" O, T* \0 z: O# |: p) k3 ~7 m1 D
要新郎亲身描述当日求婚经过,并由新娘在房内做评判。
$ S, V0 d! Y* J8 j3 l
! k. ^# _" \  Q+ k* [- x一心一意4 _+ p5 M7 W9 L6 [2 T$ H
将10颗草莓放在碟上,然后用忌廉放在草莓上面,忌廉要多放一些,由新郎和兄弟轮住做掌上方式吃晒所有的草莓。7 t' z4 [& T! g4 M8 g! T/ C
甜甜蜜蜜
+ P' o0 C5 K$ `# E6 A2 R将花生酱和香蕉混合,放入干静的痰罐或者碗里面,要求新郎和兄弟每人吃一口先可以进入游戏环节。
* D! x( I3 w- d# G  J# w亲爱宝宝
- S6 }4 X: k' P. p' g! L新郎和兄弟用限时的方式连续唱出和结婚有关系的歌曲,唱错要罚。. W- S$ }" H# c5 ^

3 x- D% z. F1 e4 @# X
% g$ c7 n: C4 g6 S$ s2 O新娘房游戏:
2 v- G5 P# U5 b# z1.要求新郎在新娘房门口大声读爱的宣言
% [3 A" K9 Q" t. _6 H# }2 c2.爱的宣言之后新郎要唱歌仔,可以要求他唱:"今天你要嫁给我啦"、“你的名字我地姓氏”等等的歌。
  O- T. R5 Y; j( {2 M, F4 \( s* b3.门口抽KEY,如果新郎抽中新娘房门的KEY就可以免除稳鞋环节。有两次机会抽KEY。/ M# m" Q, A. a* F
4.如果抽吾中KEY,入新娘房之后就要进行稳鞋环节,新娘可以预先用鞋盒包装好,每一个姐妹拿一个要新郎和兄弟估,有两次机会。! _6 T5 D8 S# w3 w' c
5.转99下呼啦圈,通常男生好少识转,特别是大肚楠的男生,效果超搞笑

11

主题

0

听众

5

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 09:29:35 |显示全部楼层
花田最新优惠
最聽話的老公
0 N8 j* y- b; {% k4 \0 f: ^3 ?  r: V. I給至愛的老婆大人 (新娘名):+ A" I! {, \0 J* b7 f+ U. N" X8 H* Y& w
經濟大權在妳手,每日廿蚊我就夠/ U8 E, Z2 v. y; n' G
洗衫煮飯無叫抖,做牛做馬又做狗8 |6 S+ h, [( a) i% m( S! s9 O. G, P
老婆生日年年有,一定送車又送樓
2 m/ b) [) I7 l( i1 {& Q2 `) @外母竹戰場場贏,斟茶遞水好幫手
/ w; j- y1 ]: p% r3 ]. t0 P/ \  o豬朋狗友約飲酒,老婆say no無得走4 o% D( v& u- h! h" H5 @- o9 l
見到靚女掉頭走,如果唔係打到嘔
) V! q  p5 V% V: U努力搵錢養成竇,朝六晚九唔駛抖
" b: @4 l4 m4 z) f6 D2 c0 N" b床上功夫識唔夠,記得請教D老友! ^& ?2 ~% [! i, s& l$ l
今日決定接妳走,與妳永遠長廝守
5 L% u  _. c) W5 x兒孫滿堂福氣夠,共諧連理到白頭!
' b  K9 t, t# |, K' e' g# N+ Y, F最聽話的老公仔 (新郎名)上4 l# |+ n/ t+ |1 G4 U. {( n% p8 W
7 d# f. M8 p1 b; a$ u
一生一世只愛妳& F6 [* i. [3 w. e, k' Y
我愛(新娘名)情不變,
; [5 v8 X8 V. l一生為奴無怨言,買送煮飯我做先
1 z& l3 z# F7 C4 q  m* k, S- J洗衫拖地我都掂,家用俾足無拖欠; m0 D8 s  M9 F+ {
名牌任買隨得妳,最緊要係妳歡喜
+ D- O7 f, J$ f唔嫖唔賭唔食煙,篤波賭馬問你先+ \5 m: A5 b0 z7 H7 c2 H. i4 a3 T
總之我由今日起,生命裡面只有妳8 p$ M' b. V* _( S) z/ g
以後妳話點就點,立下此誓永不變!
# C& z% }5 O/ h; R1 n. y. p4 ~8 p(新娘名)、(新娘名)、我愛妳
: z1 ~" B' d/ k3 Z) J(新娘名)、(新娘名)、我愛妳!
1 J, R. e8 \) q6 Q
; r8 C* L5 i3 U: s3 g! w' k) d3 Z& p( l
老婆嫁俾我$ m& C% g9 V1 K! x6 q( q, `1 U% H& v
今日我要娶老婆,因為我已經大個
! x! ]- x4 f3 n8 E最想有個安樂窩,仔仔女女一籮籮
. L5 d4 c# r- V+ j+ e! v唔駛一世食白果,從此生活樂趣多
7 z& f3 d! x; k0 c老婆規矩雖然多,對我嚴厲要求苛4 W" A$ t0 _, D. I4 f1 C, d9 l
終日囉囉又唆唆,對我日哦又夜哦% R& ~" J2 n" r; D- ^1 X
但求老婆笑呵呵,一一遵守又如何
, O9 j3 Z& L' ~" n成份糧比晒老婆,速磅cash快夾妥 9 P) S( c3 q- I( w7 E) r
每月家用任你?,剩番散銀得幾個
/ s9 o' a& G8 i( n. q5 {. c7 C無得再飲酒唱歌,乖乖在家同妳磨$ W6 \0 w) }# w3 C# f
捶骨推拿同按摩,家務我做快又妥 ! N0 F* M$ _! E
洗衫煮飯唔懶惰,洗完碗切埋生果# U2 ^! x: x5 |+ J' v( M7 B
用完掃把用地拖,順手洗埋個廁所
# D+ J# i9 b1 S; g若然我有咩做錯,激到老婆把幾火4 g4 D' M$ O' o3 R; g3 ~
跪地斟茶猛耳朵,以後只企唔敢坐
5 }- r( j- X9 w$ ~. R0 B6 l7 u日後唔敢口多多,求求老婆饒恕我0 ~& i9 r; D: x& |: S3 W
將來我頭髮稀疏,大肚腩個背又駝
* ?; F4 z5 G+ A7 C1 a癡癡呆呆戇夾傻,如果你唔嫌棄我
1 b* ^8 H# F9 s% r$ X' m在座各位聽清楚,老婆老婆我愛妳!老婆老婆嫁俾我!
  G+ [- ^- ~* T  f  m4 e! Z* d) G2 s& ?
, Q& V5 S# }  M/ c" C: }* N$ o8 |
錫晒老婆仔
. ~: j: f4 x" H1 |* B+ E(新娘名)、(新娘名)我愛妳$ v$ L: N) b% P0 \/ a
老婆大人今日起,以後生活幸褔到痺
- r# j( _) z1 i, C供樓水電我咩起,我D零用由妳俾$ X7 ~/ g7 T: [. s' ?
Prada、Gucci隨妳喜,最緊要係妳歡喜
. v* I7 @) m2 b7 g- E; C2 p. L對妳家人體貼又入微,歡迎外母住埋我地屋企
5 Y2 o+ c- `4 ~% M對妳朋友關照到飛起,介紹好仔俾佢地6 V+ y9 C$ d+ r/ t  n7 }' ?
對妳我就溫柔到痺,生生世世陪住妳
2 J- r- ~; X- c3 Z2 N總之我由今日起,生命裡面只有妳/ d0 R$ D0 z* D5 l6 c( f
(新娘名)、(新娘名)、我錫晒妳!7 o9 ~; n: K2 N5 k1 [8 A% g

7 e# ^( g, d6 K; ?, M0 b; [# E愛妻十條
  N" b3 L# e+ f- @3 o) h* n老婆沖涼時要量好水溫,捶骨擦背:不得有貪圖私慾之行為。' g6 g/ e: F) x* _# f
老婆掃貨時要勇於付款,幫手拎野:不得有不情不願之行為。
$ M6 Y' i. _$ I8 M9 ^( B$ `" S老婆煮飯時要讚不絕口,食多幾碗:不得有嫌三嫌四之行為。5 d2 K6 {$ E" j4 G* P& n) T0 X$ f
老婆不在時要朝思暮想,守身如玉:不得有偷雞摸狗之行為。$ u& A, B: c$ r  r) a. t' f7 ]
老婆敷臉時要提供方便,以身試法:不得有哈哈大笑之行為。
' y) q; N9 X/ p- q) B8 k0 s老婆生氣時要扮豬扮狗,討你歡喜:不得有不理不睬之行為。
6 ]. b8 ]" q5 l1 n+ z# {老婆打我時要任其蹂躪,謝主隆恩:不得有還手瞪眼之行為。
6 V3 `4 o- w( a4 }老婆審問時要發誓賭咒,以表忠誠:不得有漫不經心之行為。
2 j. g9 g# d$ n2 d- |7 \. `: Q' c# m0 u7 p% P  T; V0 b
肉麻情話; g+ K( \& r1 ?; g( c
老婆:
6 {% Y1 |0 {; B- F4 M如果妳是一隻弧形彈性牙刷,俾我做妳唯一的牙膏,黏住妳;& u( B( [( G$ y6 M6 P# k
即使妳是衣籃,又如何?只需俾機會我成為一件衣,又可向妳投懷送抱# w, V% w9 R- X+ ~- E$ B8 c
如果妳是大衣櫃,我想做衣櫃裡的燈,在妳內心發熱發亮;% D8 D+ H  \  {8 Y
即使妳是一幅磨損日久的柚木地板,我多麼希望成為優質的水晶蠟,令妳時刻容光煥發;
# e, L6 O+ }+ i) J$ _我真的很愛妳,打從那一眼開始…我屬於妳!

11

主题

0

听众

5

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 09:29:51 |显示全部楼层
花田最新优惠
希望可以帮到你

9

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 10:04:59 |显示全部楼层
花田最新优惠
哇,好全面!

5

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 10:16:15 |显示全部楼层
花田最新优惠
很不错。。。我想找普通话版的,不知道有没有?

0

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 11:34:11 |显示全部楼层
花田最新优惠
好全面

5

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 11:42:57 |显示全部楼层
花田最新优惠
123下一页
返回列表 发新帖
回顶部