[ 切换 ]
广州婚纱摄影 广州婚纱影楼 广州婚纱照

当前位置:

广州结婚网 » 广州结婚论坛
123下一页
返回列表 发新帖
查看: 19818|回复: 26

求“爱的宣言”和“接新娘游戏”

[复制链接]

4

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-5 23:34:52 |显示全部楼层
之前见过几张帖子专门收集了很多“爱的宣言”和“接新娘游戏”,但现在一时间找不到,请问边位有收藏啊 ???急用!!!
+ I5 N1 j( C$ c! [- N. }* V2 t) R: }& i/ B% l

6 L7 _! q' Q! k7 c$ w& N1 o7 c- k5 Y  |( T4 Q- z  X
+ w8 ^! J1 P) v4 A. Z

* p4 h) v' ^; i相关推荐:
8 I8 R3 @0 n0 N% E& u9 n·
生男生女清宫图超级准 / L7 L- B, U4 v! Z. }* y0 \" x
·
2010年9月黄道吉日 3 `, k* t/ R1 ^1 r2 i, Z5 b; [
·2010年10月黄道吉日,包括结婚吉日和搬家吉日哦
& ^  V; j. @" x4 ]! \+ Y. }·2011年结婚吉日大全 ) n3 U& P, N% I5 i5 T
·
国庆节放假安排2010 【史上最折腾的假期】
, |" m7 G4 Z& [* U7 |·
2010年最受欢迎的婚庆歌曲精选
( C6 F+ T# [+ I, X3 F# K9 |·
主题婚礼策划方案全攻略   b3 ]) [. M+ h
·
男女生辰八字配对 八字婚姻配对测试 生辰八字结婚
+ T+ L& u/ N' q: s0 t·
结婚婚礼贺词大集锦
& @6 F! ~5 j9 V4 |" X0 T% N·
最新结婚祝福语大全(通用祝福、英文祝福、繁体祝福、搞笑祝福)

6

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 00:45:42 |显示全部楼层

3

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 08:55:25 |显示全部楼层

11

主题

0

听众

5

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 09:29:18 |显示全部楼层
第一款:
3 B" J0 J  E) x. l% ^1、让新郎讲出多个爱上新娘的理由;$ t: |0 W2 n7 f
2、让新郎讲出1个与新娘子一齐最难忘的事情;3 `0 y7 T; e6 G4 U
3、让新郎唱出多首带爱字的歌
( ?2 N& G. U/ o: o' E4、考考新郎对新娘的了解——例如新娘钟意吃咩水果、新娘有D咩食物吾钟意吃等等;9 Q9 x  X8 ]2 I% ?8 U# {+ }8 K- I. b% h
5、让新郎讲出10个对新娘的昵称,寓意十全十美。
6 g( ^* f2 x3 M8 o0 {6 W8 S( D6、充分发挥新郎和各兄弟的肢体语言能力和文学表达能力,利用两人的身体结构作出一到十的数字造型,每一个数字要说一句美好的成语。
/ c5 F* b9 O7 `( d8 C, r7 i# n. i# W# V9 |7 O
/ L1 D5 w  b" N6 E1 a
第二款:3 m# g. W% ^3 l0 I/ o, d4 ^
长长久久; e$ J" a1 ^' Q
1.先叫D 兄弟饮汽水, 每人一罐/一枝, 限时99秒,
8 A7 w! e. n. B: q7 o6 P8 y& P: X2.叫新郎唱歌, 唱一首新娘再喜爱的歌
: c% y; e/ E9 `* `. P3.写九句九个字爱的宣言* U6 [; w7 C/ l
4.答出同新娘最有纪念的问题:如果答错, 各姊妹预备多wasabi辣辣蛋糕比兄弟同新郎哥食。
3 L) P$ ~* j% U  \* J( u6 s; x( g0 k0 P2 l! l
心心相印$ O* t' c7 l% {, X6 }
1、先准备一张手掌般大的心型透明软胶片或纸巾,上面预先印有各姊妹和新娘的唇印,由新郎哥猜出边个系新娘的唇印,选错就要罚。
3 ?+ x( Q; ~  e/ B, ^) `2 h酸甜苦辣( Z  p. _$ g/ m( {( D
新郎要讲出和新娘拍拖的酸甜苦辣事件,由姐妹做评判。可准备一款甜、酸、苦、辣的食物或者饮料。
( T9 J& F* K: R# v0 _, u: B选红绳% R7 b1 M; k* N: T9 ?
1、先准备多条红丝带, 其中一条新娘拿住,其它就绑住杂物(例如: 新娘子拖鞋,
  b% M0 N9 `8 a2 Q$ C2 }) D$ }% X厨房用的百洁布..),跟住要新郎哥选择,如果选错, 就要锡对象一下,选对了,当然婜得新娘子8 ^" G5 M' G2 _
2、又可以用抽签形式进行,由新郎选卡片,每张卡片后面都写好每一件物品,当然,选对就是娶的新娘1 \$ A4 ?9 G( U" z) N5 S

, X1 U  Z$ l' p% G5 l, x众里寻她千百度( B. \- r) @* r! G, ^- s. R
先在姐妹和新娘家重要成员里面,将她地的五官拍落来,(一对眼,一个嘴)最重要就是每一张相后面都要写好注明,然后比新郎估,估错当然要罚啦。
! g- ?; @2 J+ Q7 f9 }
1 U) ^# |- N; q# \; v2 r掌上明珠
9 f  Z" o% _2 E, ~9 E兄弟和新郎一边唱有爱的歌,一边做掌上压。(这个项目点到即止)* U* j  c' Z. Y  d
嫁给我好吗?]
7 Q$ m" T+ b. n$ [! y  f要新郎亲身描述当日求婚经过,并由新娘在房内做评判。! J5 f4 ?" l0 ^+ Y: u
0 C2 z) ~, d- ?# W8 L- v
一心一意3 j% ?3 G9 e  _) l. Y% m
将10颗草莓放在碟上,然后用忌廉放在草莓上面,忌廉要多放一些,由新郎和兄弟轮住做掌上方式吃晒所有的草莓。6 r2 G. r) g1 N, q# Q
甜甜蜜蜜
/ G6 h" M: d0 @+ B" J1 |1 C将花生酱和香蕉混合,放入干静的痰罐或者碗里面,要求新郎和兄弟每人吃一口先可以进入游戏环节。
" t# K8 g5 V5 v7 b; l4 c( @+ \亲爱宝宝* V3 O4 B2 }% D0 A+ |
新郎和兄弟用限时的方式连续唱出和结婚有关系的歌曲,唱错要罚。
# V% r7 U; U" o3 R: i* b' f$ [  {& l. T. v6 e/ z4 i' D

$ I6 F0 Z1 i8 t; |3 Y3 S新娘房游戏:
$ R/ L( g$ F, v# B  M1.要求新郎在新娘房门口大声读爱的宣言2 z0 x2 S0 h' R3 y% i. j
2.爱的宣言之后新郎要唱歌仔,可以要求他唱:"今天你要嫁给我啦"、“你的名字我地姓氏”等等的歌。5 K) a$ H+ X5 L+ V' s: E4 }4 n
3.门口抽KEY,如果新郎抽中新娘房门的KEY就可以免除稳鞋环节。有两次机会抽KEY。% {; s& [, X1 e2 Z$ _% ~
4.如果抽吾中KEY,入新娘房之后就要进行稳鞋环节,新娘可以预先用鞋盒包装好,每一个姐妹拿一个要新郎和兄弟估,有两次机会。3 L4 Z' J( g7 ~$ u
5.转99下呼啦圈,通常男生好少识转,特别是大肚楠的男生,效果超搞笑

11

主题

0

听众

5

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 09:29:35 |显示全部楼层
最聽話的老公
$ Z9 L3 h5 }! ^給至愛的老婆大人 (新娘名):8 \1 n+ [& M1 u- w
經濟大權在妳手,每日廿蚊我就夠
: y, Q8 S& d, \7 K4 Y, d洗衫煮飯無叫抖,做牛做馬又做狗. m0 O; x  Q6 q$ X5 L1 B
老婆生日年年有,一定送車又送樓
" F0 O2 q$ n/ \( N  l  C' `外母竹戰場場贏,斟茶遞水好幫手
) ]7 V: @- t% w: K" h豬朋狗友約飲酒,老婆say no無得走1 g1 x- h: n: b1 \
見到靚女掉頭走,如果唔係打到嘔  H+ z" x# [+ E  I" x' ^
努力搵錢養成竇,朝六晚九唔駛抖
/ Q4 [! k8 T8 x0 N! b" D床上功夫識唔夠,記得請教D老友
9 i+ E: `! U* K. f( n今日決定接妳走,與妳永遠長廝守
( W: P5 f( U/ L$ l( O  x) M4 U兒孫滿堂福氣夠,共諧連理到白頭!
3 q* [$ s! r  K3 g1 y, r1 J最聽話的老公仔 (新郎名)上, X( c# g" N/ [& q, d
8 T  ^, y3 H  G/ t0 p* c
一生一世只愛妳- a* |; L5 f- H3 ^) ]% p$ g
我愛(新娘名)情不變,
/ E% [7 D  Z. H; M( m一生為奴無怨言,買送煮飯我做先
& m5 L5 |* n( G! Z, M' {洗衫拖地我都掂,家用俾足無拖欠
! U/ A3 L% b: ]+ O) D( w' E5 x名牌任買隨得妳,最緊要係妳歡喜: @! r+ |  `3 x2 {, e( {& P& h- @
唔嫖唔賭唔食煙,篤波賭馬問你先& q7 p5 O7 H/ R
總之我由今日起,生命裡面只有妳
0 v! V- Q) i, w, j' ?, N* d以後妳話點就點,立下此誓永不變!* k* H- x2 F3 U4 L1 O
(新娘名)、(新娘名)、我愛妳; ], H- ~- m( G9 O( O! |4 v
(新娘名)、(新娘名)、我愛妳!
/ v& d2 I/ W% x% {% c& R- ~; w( H' U
+ W! A9 o) [: ~2 O) j" M7 d! w  Y7 @/ ~% I. z
老婆嫁俾我! I2 E, c) m  u- I* ?! p
今日我要娶老婆,因為我已經大個/ p1 T6 K6 m& J' ?9 s. f2 b' }2 d
最想有個安樂窩,仔仔女女一籮籮
% ~! g; @+ ^  N1 j# |唔駛一世食白果,從此生活樂趣多! A% \  ?/ d  T5 a
老婆規矩雖然多,對我嚴厲要求苛8 T5 J4 E9 f* q( r& z# E' L3 O: D
終日囉囉又唆唆,對我日哦又夜哦. ^- x% x+ u2 ]
但求老婆笑呵呵,一一遵守又如何
5 N( d% @9 E; o) Y0 a成份糧比晒老婆,速磅cash快夾妥
  c1 U4 b, ]& v' g& X/ f每月家用任你?,剩番散銀得幾個
% c' x. x" Z  F* q7 X: w0 o無得再飲酒唱歌,乖乖在家同妳磨
2 a6 E/ h- \, o3 L9 q/ A* d8 [捶骨推拿同按摩,家務我做快又妥
: C; m# H2 g( V& ?: [, V0 r# S( V洗衫煮飯唔懶惰,洗完碗切埋生果+ d0 d: U2 ^3 y; }' ~0 v) A
用完掃把用地拖,順手洗埋個廁所8 z' A7 y) }+ t) A' F7 s
若然我有咩做錯,激到老婆把幾火
, G! o. K- [4 ^/ T跪地斟茶猛耳朵,以後只企唔敢坐- ^8 M0 b  f( k8 k9 l; B" k' ~
日後唔敢口多多,求求老婆饒恕我3 U4 V% ~) e6 s, b
將來我頭髮稀疏,大肚腩個背又駝% N8 I. @( u$ |# k
癡癡呆呆戇夾傻,如果你唔嫌棄我+ \! A) {' k# J3 [; J, R
在座各位聽清楚,老婆老婆我愛妳!老婆老婆嫁俾我!
4 r, D+ n8 n- g/ X+ d  `1 Y1 `, C! A% |- R- @5 y! I- K9 [

3 _+ A( J: X) X2 \+ `: H/ u錫晒老婆仔
' `* R1 l) R4 s1 s% e3 C(新娘名)、(新娘名)我愛妳
: M- ^0 [5 ?5 b) q  d4 s老婆大人今日起,以後生活幸褔到痺
% H; K/ O3 K9 h: V& Z" B% V) M  b供樓水電我咩起,我D零用由妳俾2 h8 {  p! U) S- w/ y; n, G; }
Prada、Gucci隨妳喜,最緊要係妳歡喜6 `" b: V+ Y: w8 O" z" p3 s
對妳家人體貼又入微,歡迎外母住埋我地屋企- f! j/ ?; K: R8 q' {+ ?$ @( m
對妳朋友關照到飛起,介紹好仔俾佢地. U' w# P/ L' y
對妳我就溫柔到痺,生生世世陪住妳
% l* N; q% f2 ]: S. G+ U總之我由今日起,生命裡面只有妳
5 a. d; f0 d) @(新娘名)、(新娘名)、我錫晒妳!
1 Z2 B& @' \1 C8 X# M& I: u
  J& H, ]) H7 @5 w$ I- Z愛妻十條
( z  Q" X5 }7 V  |老婆沖涼時要量好水溫,捶骨擦背:不得有貪圖私慾之行為。" q& A9 s  T- w2 e6 I5 C4 N! m; B
老婆掃貨時要勇於付款,幫手拎野:不得有不情不願之行為。! e% D! P# y) k: P& q
老婆煮飯時要讚不絕口,食多幾碗:不得有嫌三嫌四之行為。+ d: V( x0 w& E# ?7 N# a- L6 S2 d
老婆不在時要朝思暮想,守身如玉:不得有偷雞摸狗之行為。
8 h6 ^8 Z/ A5 W& s9 K0 ]9 Y1 n老婆敷臉時要提供方便,以身試法:不得有哈哈大笑之行為。! A) J2 u4 l( I- O
老婆生氣時要扮豬扮狗,討你歡喜:不得有不理不睬之行為。; D  Q* ^% S' c3 s/ F+ `
老婆打我時要任其蹂躪,謝主隆恩:不得有還手瞪眼之行為。 2 j# }* _/ k  {$ q# c' b: D) q& e2 l
老婆審問時要發誓賭咒,以表忠誠:不得有漫不經心之行為。
8 }! p3 s$ h3 ?% n5 ]) s/ O3 |  @
肉麻情話
/ W* s* q6 I8 S! O老婆:
$ i6 ?3 F3 f. F! Z% _4 o& Y如果妳是一隻弧形彈性牙刷,俾我做妳唯一的牙膏,黏住妳;/ ?7 X' e: x' {) Z
即使妳是衣籃,又如何?只需俾機會我成為一件衣,又可向妳投懷送抱2 T! D- s* o4 o* U: O; {) ?5 E
如果妳是大衣櫃,我想做衣櫃裡的燈,在妳內心發熱發亮;+ _/ M# w" X2 q* O- N$ x  G. @: L
即使妳是一幅磨損日久的柚木地板,我多麼希望成為優質的水晶蠟,令妳時刻容光煥發;
1 u$ M" ^. y; h% _; \我真的很愛妳,打從那一眼開始…我屬於妳!

11

主题

0

听众

5

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 09:29:51 |显示全部楼层
希望可以帮到你

9

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 10:04:59 |显示全部楼层
哇,好全面!

5

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 10:16:15 |显示全部楼层
很不错。。。我想找普通话版的,不知道有没有?

0

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 11:34:11 |显示全部楼层
好全面

5

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 11:42:57 |显示全部楼层
123下一页
返回列表 发新帖
回顶部