[ 切换 ]
广州婚纱摄影 广州婚纱影楼 广州婚纱照
123下一页
返回列表 发新帖
查看: 35964|回复: 26

求“爱的宣言”和“接新娘游戏”

[复制链接]

4

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-5 23:34:52 |显示全部楼层
之前见过几张帖子专门收集了很多“爱的宣言”和“接新娘游戏”,但现在一时间找不到,请问边位有收藏啊 ???急用!!!
5 [3 k) q: \5 T) C# x
) f7 H; U0 s  O2 R
! C4 z3 k# V6 _3 I* o: I) i4 r/ b

& G7 w- Q5 f- A$ N: R; Q" a$ {( \
" m/ C/ l4 t. c" E' ~相关推荐:
. ?( }! L0 c- N$ @8 a* S% K9 K·
生男生女清宫图超级准
0 X* D$ \1 g8 y1 S·
2010年9月黄道吉日
7 M: D5 a& V* b/ A5 L  H' ]6 y! S0 U·2010年10月黄道吉日,包括结婚吉日和搬家吉日哦 $ ]5 w" K# T1 I
·2011年结婚吉日大全
2 D* {7 x6 [3 s' P/ u·
国庆节放假安排2010 【史上最折腾的假期】 ! J6 D; I. D( x! x- a
·
2010年最受欢迎的婚庆歌曲精选 % w; S. `: b6 \. e
·
主题婚礼策划方案全攻略 # e2 n4 G0 p. m* x
·
男女生辰八字配对 八字婚姻配对测试 生辰八字结婚 0 q) y5 l4 e* I4 o" }
·
结婚婚礼贺词大集锦
+ M; m# b' L( C; Z$ m% h0 Q" k- Z$ d6 T·
最新结婚祝福语大全(通用祝福、英文祝福、繁体祝福、搞笑祝福)

6

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 00:45:42 |显示全部楼层

3

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 08:55:25 |显示全部楼层

11

主题

0

听众

5

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 09:29:18 |显示全部楼层
第一款:
2 r6 e; S9 @# ~4 a! P" j1、让新郎讲出多个爱上新娘的理由;
7 Q: [7 D7 A& M5 y1 _2、让新郎讲出1个与新娘子一齐最难忘的事情;9 g9 s% [+ R; S# c( \% s
3、让新郎唱出多首带爱字的歌8 j2 a; f5 {" B  Y" T- Q( h
4、考考新郎对新娘的了解——例如新娘钟意吃咩水果、新娘有D咩食物吾钟意吃等等;
1 ]1 O' i* B4 `/ s* J; s  d5、让新郎讲出10个对新娘的昵称,寓意十全十美。! m9 v4 K- u8 L8 j9 }+ C0 B; e
6、充分发挥新郎和各兄弟的肢体语言能力和文学表达能力,利用两人的身体结构作出一到十的数字造型,每一个数字要说一句美好的成语。
) u* E. R: u) X
6 \* s0 B7 K4 v# O8 M0 e* ^, k0 Q  ]$ a! p8 I+ n$ N- e* _- ~$ I
第二款:# N8 ?+ U: {; f% l5 D7 J# x
长长久久3 M! n- b2 }" D; y3 X4 V
1.先叫D 兄弟饮汽水, 每人一罐/一枝, 限时99秒,
, v1 b' T4 F5 v% J# O# C2.叫新郎唱歌, 唱一首新娘再喜爱的歌9 J) e; y1 z. L  D# r, _( O
3.写九句九个字爱的宣言0 I6 k/ i* ~% j& W4 T" O# _0 R+ L
4.答出同新娘最有纪念的问题:如果答错, 各姊妹预备多wasabi辣辣蛋糕比兄弟同新郎哥食。7 S! G- {. j( L; n& O; f( O
! Y8 T5 X3 R6 |, \8 ?- f( R1 H
心心相印/ K8 A1 z1 ~" X& C3 Q5 [$ l
1、先准备一张手掌般大的心型透明软胶片或纸巾,上面预先印有各姊妹和新娘的唇印,由新郎哥猜出边个系新娘的唇印,选错就要罚。7 F. ?) a% q( O" L) w: F
酸甜苦辣% w/ e7 F+ I2 v( ^
新郎要讲出和新娘拍拖的酸甜苦辣事件,由姐妹做评判。可准备一款甜、酸、苦、辣的食物或者饮料。
3 g, j+ O- B8 c1 m, ^选红绳; D7 O7 U  v. i$ e
1、先准备多条红丝带, 其中一条新娘拿住,其它就绑住杂物(例如: 新娘子拖鞋,
- }! C  g! T2 U  j厨房用的百洁布..),跟住要新郎哥选择,如果选错, 就要锡对象一下,选对了,当然婜得新娘子' d# D, j9 Y: f' @2 O  S: P+ k1 b9 P
2、又可以用抽签形式进行,由新郎选卡片,每张卡片后面都写好每一件物品,当然,选对就是娶的新娘0 p* G. a" U) }! P5 R; f

' e; H) x" G" t. ^' p- \% ^2 O众里寻她千百度
3 C8 p- n8 M. [; [! m% n$ F0 h/ P0 q先在姐妹和新娘家重要成员里面,将她地的五官拍落来,(一对眼,一个嘴)最重要就是每一张相后面都要写好注明,然后比新郎估,估错当然要罚啦。0 S( j# X0 W4 g# i: d
/ `/ f# x; f# E+ F! M. q
掌上明珠! Q4 ^1 n  w  D+ O1 z
兄弟和新郎一边唱有爱的歌,一边做掌上压。(这个项目点到即止)
* K2 w/ h" Z! p  X9 c, _$ R嫁给我好吗?]
$ I- v( A+ Z% j& V9 x要新郎亲身描述当日求婚经过,并由新娘在房内做评判。
% V$ L) J# p. z1 V# k, |9 y6 N
* X' g4 L; Y4 E: a2 ~: O一心一意9 ]* [* u, s$ P
将10颗草莓放在碟上,然后用忌廉放在草莓上面,忌廉要多放一些,由新郎和兄弟轮住做掌上方式吃晒所有的草莓。
- u% ^' T; _  I! I5 Y6 p甜甜蜜蜜1 B$ d+ m& i" p2 ?4 ~
将花生酱和香蕉混合,放入干静的痰罐或者碗里面,要求新郎和兄弟每人吃一口先可以进入游戏环节。
- b- D/ v' v, {# h' i. q亲爱宝宝7 F# L  E1 p! |8 B6 f; X: S$ X
新郎和兄弟用限时的方式连续唱出和结婚有关系的歌曲,唱错要罚。
2 e- j! j: i$ w4 [0 W) b' N% V
& r  N3 o9 v! H+ z0 i% d8 B
. ?- L% a2 F4 `. b. V8 _新娘房游戏:) k$ m; J( f' M, I
1.要求新郎在新娘房门口大声读爱的宣言) W" h4 X3 u3 q% B
2.爱的宣言之后新郎要唱歌仔,可以要求他唱:"今天你要嫁给我啦"、“你的名字我地姓氏”等等的歌。+ ^* K" a* G# b
3.门口抽KEY,如果新郎抽中新娘房门的KEY就可以免除稳鞋环节。有两次机会抽KEY。: A8 s' ^- O2 G8 {6 G2 V" m( z  T
4.如果抽吾中KEY,入新娘房之后就要进行稳鞋环节,新娘可以预先用鞋盒包装好,每一个姐妹拿一个要新郎和兄弟估,有两次机会。
: _- V7 a9 R0 D; X5.转99下呼啦圈,通常男生好少识转,特别是大肚楠的男生,效果超搞笑

11

主题

0

听众

5

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 09:29:35 |显示全部楼层
最聽話的老公  N) d7 {! @( `+ M/ F& B2 ]) C; M
給至愛的老婆大人 (新娘名):
* l6 G6 d: m: n! m8 p7 y; h$ y經濟大權在妳手,每日廿蚊我就夠- ^7 _) @1 g- T- R' Z! t
洗衫煮飯無叫抖,做牛做馬又做狗
5 ^+ H; n& K( ^0 T1 c+ X/ i老婆生日年年有,一定送車又送樓
: I3 i- T. B3 {* K0 M4 j$ h% Z7 {外母竹戰場場贏,斟茶遞水好幫手
' c# ~! m5 b- m豬朋狗友約飲酒,老婆say no無得走
2 B: F( h# A* Z7 o見到靚女掉頭走,如果唔係打到嘔
8 ]! f  T0 a! X" z5 M& V1 g- i) v努力搵錢養成竇,朝六晚九唔駛抖1 @1 f3 U$ x$ D0 O: j; }/ t. Z* k5 l
床上功夫識唔夠,記得請教D老友( R. M+ J3 _, G2 I
今日決定接妳走,與妳永遠長廝守( `& f1 f% a3 b* X6 S* u+ X  g
兒孫滿堂福氣夠,共諧連理到白頭!' n" p& K) Y2 w& S3 S
最聽話的老公仔 (新郎名)上
: Z7 b( q7 `* S& Z# l/ m/ V. d
6 W! l: l: P6 P4 x. ^& h一生一世只愛妳8 n, k' l/ I; h9 T( U/ [: o; n
我愛(新娘名)情不變,
% h4 A7 L: _* u' [' _$ c! U9 P! g一生為奴無怨言,買送煮飯我做先
5 }9 _8 t, N* j7 X3 j& F洗衫拖地我都掂,家用俾足無拖欠3 a. ^( t" e8 a7 Z% t, K: g7 ]1 @
名牌任買隨得妳,最緊要係妳歡喜" A" V' H+ A4 e3 {
唔嫖唔賭唔食煙,篤波賭馬問你先
: Y* |; W9 k9 G# \" @總之我由今日起,生命裡面只有妳
: h3 y- p, k* Q* }4 O& D. [以後妳話點就點,立下此誓永不變!
. g) d3 ?) C/ y. J4 x# r4 }(新娘名)、(新娘名)、我愛妳! f) N; a' {5 p8 A  e# E% [
(新娘名)、(新娘名)、我愛妳!
# o4 {& z2 L# [9 k" ^
% W+ J/ [! _8 `) H% @. s; A' }% u+ x4 b2 E  L( Q" p
老婆嫁俾我
! x0 O* D, R# y" L% S+ z3 Q今日我要娶老婆,因為我已經大個# m9 X( ?( b# J, E" G1 \: S
最想有個安樂窩,仔仔女女一籮籮- j" {+ d. Y& J. j2 ]/ Z
唔駛一世食白果,從此生活樂趣多5 o0 t3 P% ^2 `! v) X0 I' U% w+ p1 u6 [
老婆規矩雖然多,對我嚴厲要求苛4 E$ T) [1 z" F# ?# |6 M
終日囉囉又唆唆,對我日哦又夜哦
! H# I; p- G9 Z* O# i% T但求老婆笑呵呵,一一遵守又如何- N7 e9 ^" T) `7 ~6 ^" w8 a; S* J
成份糧比晒老婆,速磅cash快夾妥
+ s8 l' S3 \8 T: r  l每月家用任你?,剩番散銀得幾個
. Z5 j% }6 J+ C6 o7 z1 Y無得再飲酒唱歌,乖乖在家同妳磨) |' d# R, [" W% J% }0 u2 E/ N
捶骨推拿同按摩,家務我做快又妥 & r1 d  N; }" G% u2 u. Q
洗衫煮飯唔懶惰,洗完碗切埋生果# W/ [2 E, \8 I$ `3 L6 u* z  I' A( g
用完掃把用地拖,順手洗埋個廁所9 \8 w# n- a- F" @8 ]# ]2 y3 e
若然我有咩做錯,激到老婆把幾火
: H1 s% M  o" D跪地斟茶猛耳朵,以後只企唔敢坐
3 F; S5 `5 x# J" G3 W) _日後唔敢口多多,求求老婆饒恕我: `3 X, Z' l1 x6 {' R/ u; W- d
將來我頭髮稀疏,大肚腩個背又駝
  c, k, A8 m2 G癡癡呆呆戇夾傻,如果你唔嫌棄我
, A( Y5 F# O  j& |& I在座各位聽清楚,老婆老婆我愛妳!老婆老婆嫁俾我!
( x4 V- t9 g) [4 v. c- @
$ W9 Q8 u5 o! U6 [7 w( ]0 ?( a% f3 _) t/ J1 j- R" a
錫晒老婆仔- C4 p% l* x- Z& a
(新娘名)、(新娘名)我愛妳
1 m& @  J' J! G' u5 j9 S" _5 |老婆大人今日起,以後生活幸褔到痺
: E0 C/ {9 z) Z  b供樓水電我咩起,我D零用由妳俾
( _2 `: A4 a8 I8 t; i) fPrada、Gucci隨妳喜,最緊要係妳歡喜' _) L* B% F+ ~* ~/ s
對妳家人體貼又入微,歡迎外母住埋我地屋企: G# z4 s5 o6 E& ~  u7 f
對妳朋友關照到飛起,介紹好仔俾佢地& I, U' j, X' b
對妳我就溫柔到痺,生生世世陪住妳
% r0 S  O- f: s7 `0 I3 z總之我由今日起,生命裡面只有妳
2 K( c# Y6 g- X& r+ m4 d(新娘名)、(新娘名)、我錫晒妳!
; K* X  c! q4 c! ^8 J/ m) [8 h+ E/ y+ W& Y4 Q3 c; ^4 G
愛妻十條
4 d+ I1 I: I1 W. z* s& M$ K7 S0 B  X老婆沖涼時要量好水溫,捶骨擦背:不得有貪圖私慾之行為。1 h% n/ G% I2 Y3 K* D8 `! }
老婆掃貨時要勇於付款,幫手拎野:不得有不情不願之行為。* N. b; B5 ?, q) l
老婆煮飯時要讚不絕口,食多幾碗:不得有嫌三嫌四之行為。+ w0 z% o6 w2 b$ G- V
老婆不在時要朝思暮想,守身如玉:不得有偷雞摸狗之行為。
8 H  q' [+ {: M& g$ \5 j老婆敷臉時要提供方便,以身試法:不得有哈哈大笑之行為。4 Y2 b; c1 V  e
老婆生氣時要扮豬扮狗,討你歡喜:不得有不理不睬之行為。( e0 c0 N( K8 L3 ~
老婆打我時要任其蹂躪,謝主隆恩:不得有還手瞪眼之行為。
2 k# @' v# b5 _3 ~+ P% [9 O老婆審問時要發誓賭咒,以表忠誠:不得有漫不經心之行為。
- s$ y; J' N7 o5 d. G3 l; v2 V. Y# I0 A1 Y& q+ T# ~: u5 x/ j- u
肉麻情話- N1 K$ n, g6 C: U3 ]/ F
老婆:
6 b) m- B0 e8 O如果妳是一隻弧形彈性牙刷,俾我做妳唯一的牙膏,黏住妳;: w- ]# |4 R+ p3 s/ _
即使妳是衣籃,又如何?只需俾機會我成為一件衣,又可向妳投懷送抱9 ^9 U, R# r1 S' R' [/ R+ }
如果妳是大衣櫃,我想做衣櫃裡的燈,在妳內心發熱發亮;& }6 {* ^, s% G) `+ {3 t0 o
即使妳是一幅磨損日久的柚木地板,我多麼希望成為優質的水晶蠟,令妳時刻容光煥發;$ l+ L' O' X# b) O& `  n% m
我真的很愛妳,打從那一眼開始…我屬於妳!

11

主题

0

听众

5

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 09:29:51 |显示全部楼层
希望可以帮到你

9

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 10:04:59 |显示全部楼层
哇,好全面!

5

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 10:16:15 |显示全部楼层
很不错。。。我想找普通话版的,不知道有没有?

0

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 11:34:11 |显示全部楼层
好全面

5

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 11:42:57 |显示全部楼层
123下一页
返回列表 发新帖
回顶部