[ 切换 ]
广州婚纱摄影 广州婚纱影楼 广州婚纱照
123下一页
返回列表 发新帖
查看: 35100|回复: 26

求“爱的宣言”和“接新娘游戏”

[复制链接]

4

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-5 23:34:52 |显示全部楼层
之前见过几张帖子专门收集了很多“爱的宣言”和“接新娘游戏”,但现在一时间找不到,请问边位有收藏啊 ???急用!!!
+ _' \( N3 ]7 h- ^' Q7 L1 f5 \
; W1 H! m* R. g' z- V) h$ {$ v; J. H, s0 A6 @- g) G0 J2 s8 w. P5 c
& O% t& B3 e3 ]6 i% w) D6 [
; I/ z: c5 a2 Q+ ]# Q
- Z6 v6 I: w0 y- S! ^2 b
相关推荐:
# {$ G- U: {/ q+ o3 w% I' J·
生男生女清宫图超级准
: _/ g% @7 x. [( V% M% a, C·
2010年9月黄道吉日 / ?7 E/ ~- D6 J, }2 B; H
·2010年10月黄道吉日,包括结婚吉日和搬家吉日哦
7 V; @! T: }8 E! g0 e·2011年结婚吉日大全
; X9 [: i9 _/ N* @$ z" X·
国庆节放假安排2010 【史上最折腾的假期】
6 G7 @) K$ H0 K9 s4 m·
2010年最受欢迎的婚庆歌曲精选 * ?: o, A! v! H1 _- J
·
主题婚礼策划方案全攻略 ) A* \$ k/ U3 j% J5 {
·
男女生辰八字配对 八字婚姻配对测试 生辰八字结婚
9 H7 B' N3 e4 q6 `·
结婚婚礼贺词大集锦 # A) a7 u' w, }' j
·
最新结婚祝福语大全(通用祝福、英文祝福、繁体祝福、搞笑祝福)

6

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 00:45:42 |显示全部楼层

3

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 08:55:25 |显示全部楼层

11

主题

0

听众

5

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 09:29:18 |显示全部楼层
第一款:+ e: q4 o2 N3 e" M) O+ F
1、让新郎讲出多个爱上新娘的理由;
- N' O9 K% m8 e( _: I4 V+ k2、让新郎讲出1个与新娘子一齐最难忘的事情;( U+ D& ]$ L+ e  }7 l5 E
3、让新郎唱出多首带爱字的歌
& X( Z+ S: L& l2 E; T4、考考新郎对新娘的了解——例如新娘钟意吃咩水果、新娘有D咩食物吾钟意吃等等;+ H$ {* t2 Q; `/ j2 N
5、让新郎讲出10个对新娘的昵称,寓意十全十美。
. a/ f. s2 ^! a" f7 i6、充分发挥新郎和各兄弟的肢体语言能力和文学表达能力,利用两人的身体结构作出一到十的数字造型,每一个数字要说一句美好的成语。6 V; t3 ~& i: I' Q0 o

# Q$ O' d* q' c& A) G9 p9 w7 ]& `6 B0 f# Z. C# K
第二款:/ \5 z& T/ n0 Y& J: Q
长长久久
& f8 s/ {& {; A1 \3 N1.先叫D 兄弟饮汽水, 每人一罐/一枝, 限时99秒,$ L1 l8 D$ x. i
2.叫新郎唱歌, 唱一首新娘再喜爱的歌/ k( b* j: o+ `- f9 L) R7 T
3.写九句九个字爱的宣言
; B4 ]  M) m5 R% F5 E# ~' N4.答出同新娘最有纪念的问题:如果答错, 各姊妹预备多wasabi辣辣蛋糕比兄弟同新郎哥食。
5 r9 W7 T2 l, R( O2 g2 B, z- w, U8 C
心心相印7 n0 y+ b- D+ L) Y( s6 P
1、先准备一张手掌般大的心型透明软胶片或纸巾,上面预先印有各姊妹和新娘的唇印,由新郎哥猜出边个系新娘的唇印,选错就要罚。
4 Y- K" T' V0 g酸甜苦辣
) o0 l7 B, y3 b' R' j1 h3 z+ @9 K新郎要讲出和新娘拍拖的酸甜苦辣事件,由姐妹做评判。可准备一款甜、酸、苦、辣的食物或者饮料。
  R! h; F$ X/ M8 ]# f* m- p选红绳; O8 l5 R* y* s" O/ H
1、先准备多条红丝带, 其中一条新娘拿住,其它就绑住杂物(例如: 新娘子拖鞋,2 u  R. O# i& b/ x/ A
厨房用的百洁布..),跟住要新郎哥选择,如果选错, 就要锡对象一下,选对了,当然婜得新娘子
) [( T+ V# y, X4 G* ~2 \1 L2、又可以用抽签形式进行,由新郎选卡片,每张卡片后面都写好每一件物品,当然,选对就是娶的新娘  D$ P- v! n! t3 m+ {7 a9 U( ^

" R5 t1 J# J8 J- B  U众里寻她千百度
0 r" _6 j/ T$ `9 s3 h先在姐妹和新娘家重要成员里面,将她地的五官拍落来,(一对眼,一个嘴)最重要就是每一张相后面都要写好注明,然后比新郎估,估错当然要罚啦。
% n! T. f3 H. ^( M% `& `0 f0 w) t- D/ V
掌上明珠
2 ]/ {: K# n1 g4 V. H0 O% ^( J兄弟和新郎一边唱有爱的歌,一边做掌上压。(这个项目点到即止)# y9 K# Z; f, q3 {3 R( g
嫁给我好吗?] 3 I4 S* I$ l  P
要新郎亲身描述当日求婚经过,并由新娘在房内做评判。
9 A7 [3 v1 {  A( h( g9 S
. ]+ l  r& w% g1 N' N, f一心一意
" ?* L# h+ W, P3 U$ d将10颗草莓放在碟上,然后用忌廉放在草莓上面,忌廉要多放一些,由新郎和兄弟轮住做掌上方式吃晒所有的草莓。, F. S5 N# T1 B8 {' s9 G
甜甜蜜蜜
4 o7 ?# E. j" W$ C' r5 m将花生酱和香蕉混合,放入干静的痰罐或者碗里面,要求新郎和兄弟每人吃一口先可以进入游戏环节。
1 d. O) ?( }. f1 w- |亲爱宝宝
' ~1 k  A* N3 B( {) P/ _3 z2 _: f* ?新郎和兄弟用限时的方式连续唱出和结婚有关系的歌曲,唱错要罚。4 y( K  P) Y  [  S5 C( @! J

3 f- F# L. C% ]% A2 Z, j$ ?: e9 ~$ v+ Z/ O" k2 K  w3 r. c& ?" T- L
新娘房游戏:
, `5 x  w: M" g, d1.要求新郎在新娘房门口大声读爱的宣言
. F0 r% X1 X6 A& C+ f$ I% k2.爱的宣言之后新郎要唱歌仔,可以要求他唱:"今天你要嫁给我啦"、“你的名字我地姓氏”等等的歌。5 K( S, i& R: W9 k
3.门口抽KEY,如果新郎抽中新娘房门的KEY就可以免除稳鞋环节。有两次机会抽KEY。
2 j: A" U, c9 r) L( U6 K4.如果抽吾中KEY,入新娘房之后就要进行稳鞋环节,新娘可以预先用鞋盒包装好,每一个姐妹拿一个要新郎和兄弟估,有两次机会。  d) l  Z( |8 d9 Z+ H- U
5.转99下呼啦圈,通常男生好少识转,特别是大肚楠的男生,效果超搞笑

11

主题

0

听众

5

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 09:29:35 |显示全部楼层
最聽話的老公. \0 I0 B* I8 A8 m2 X, G' g9 ^5 J
給至愛的老婆大人 (新娘名):% `7 N; N5 f, H# S5 I
經濟大權在妳手,每日廿蚊我就夠% {" n8 W' i  z! J
洗衫煮飯無叫抖,做牛做馬又做狗8 Y+ ]4 Y; N4 M. Q3 o8 Z5 a
老婆生日年年有,一定送車又送樓* |/ y+ m- x% N" @0 p7 }" t
外母竹戰場場贏,斟茶遞水好幫手3 P" S* W/ `& p. u9 B
豬朋狗友約飲酒,老婆say no無得走/ c; x4 W, O/ E' V( W1 \* S% u0 N  f
見到靚女掉頭走,如果唔係打到嘔4 ]2 r( x5 C4 w0 N1 j, c$ R) P
努力搵錢養成竇,朝六晚九唔駛抖
# i$ v& k" k" m/ `4 c( v" g床上功夫識唔夠,記得請教D老友# j$ y$ ]7 q! V/ j
今日決定接妳走,與妳永遠長廝守
) X; N& ]$ A+ g! I' M7 ~兒孫滿堂福氣夠,共諧連理到白頭!: c* s5 V4 d3 X0 W2 }5 b% r% b% ^
最聽話的老公仔 (新郎名)上
; n% I4 d) i$ v* i7 b' z5 u, x
! E- P1 J$ ^  ^! h' S3 x+ P一生一世只愛妳& l6 F3 b2 t( K' M. ]) v2 |% o
我愛(新娘名)情不變,
7 Q4 a5 V0 v: C+ y% T一生為奴無怨言,買送煮飯我做先- I6 f* n8 V. b( r6 u. ~
洗衫拖地我都掂,家用俾足無拖欠
' n+ ~! ^) X* ^+ _; N" D$ K名牌任買隨得妳,最緊要係妳歡喜
+ b8 u# n$ H6 b/ }+ u唔嫖唔賭唔食煙,篤波賭馬問你先
. h1 E" n) Z+ J3 ^; G$ T6 P總之我由今日起,生命裡面只有妳* H% q1 ]  d* @4 h1 R- k$ R: N
以後妳話點就點,立下此誓永不變!
4 a0 _- t( v, z9 A  Y; M- \: l* Y, U(新娘名)、(新娘名)、我愛妳: X1 @8 U' o5 S" @3 M6 o2 }
(新娘名)、(新娘名)、我愛妳!$ Z" y  d) B5 d7 S) P6 ~
$ u, X- K. E2 x  o( \+ d* f: N3 A" C, d
- R' l% g/ R8 F# c3 q
老婆嫁俾我
% d; Y! r/ _3 \  q8 g0 w8 `, e) P$ b今日我要娶老婆,因為我已經大個
8 G5 S  s. ]' k9 k8 t, J最想有個安樂窩,仔仔女女一籮籮2 r, R& h4 O: i: r! U& N: L; _/ U
唔駛一世食白果,從此生活樂趣多
* e- ~( g0 }0 _8 [9 a老婆規矩雖然多,對我嚴厲要求苛2 N" H; X7 O* A
終日囉囉又唆唆,對我日哦又夜哦
* g# q8 ^" i1 s6 b" L) R- V0 e( P但求老婆笑呵呵,一一遵守又如何
, Q) L% U* P6 n成份糧比晒老婆,速磅cash快夾妥
# ^3 q4 Y% q9 l7 r& N7 o每月家用任你?,剩番散銀得幾個' N! I' o9 R1 ^! ?0 d( r$ c
無得再飲酒唱歌,乖乖在家同妳磨8 \* f* F/ ^- c, c8 z" f  \
捶骨推拿同按摩,家務我做快又妥
: d& E5 x9 {. q" b* D- v洗衫煮飯唔懶惰,洗完碗切埋生果
3 V0 X# c0 L3 H: ^用完掃把用地拖,順手洗埋個廁所
4 d4 g; ~" o9 k7 P2 ~: D若然我有咩做錯,激到老婆把幾火) F3 O8 R& Q7 _$ `- t/ z6 N
跪地斟茶猛耳朵,以後只企唔敢坐
% p8 v  q! a) y  U8 c日後唔敢口多多,求求老婆饒恕我
$ F8 {6 U& h. S9 ~. u將來我頭髮稀疏,大肚腩個背又駝
8 v! _& c; z* j# s6 }" Q4 |4 Z癡癡呆呆戇夾傻,如果你唔嫌棄我" _; \* R9 }8 U7 A, D0 y
在座各位聽清楚,老婆老婆我愛妳!老婆老婆嫁俾我!$ F$ [9 h  F! I6 O2 s/ j! z
; X( r) m2 P- \! I' a* N( Q( K

, W8 ?$ V3 B0 k( [  {錫晒老婆仔5 r3 }3 g7 U, q$ d
(新娘名)、(新娘名)我愛妳
7 k0 M: i% E* O$ C7 @$ t% V6 J老婆大人今日起,以後生活幸褔到痺4 R& X7 v8 e- O7 P7 d
供樓水電我咩起,我D零用由妳俾, z8 Z3 r8 v. v, h0 q
Prada、Gucci隨妳喜,最緊要係妳歡喜
& j+ H# O; X  s& v3 o3 R對妳家人體貼又入微,歡迎外母住埋我地屋企* J* c! k9 g  u, X+ p
對妳朋友關照到飛起,介紹好仔俾佢地
* H3 D/ c+ E+ T5 v9 f* x7 a  i1 @對妳我就溫柔到痺,生生世世陪住妳
; \! v5 X; O1 N8 F: M0 J' A總之我由今日起,生命裡面只有妳
- y( z  \* o7 u: e& H(新娘名)、(新娘名)、我錫晒妳!
0 _) V& u6 y9 q; b- C8 k  l- b0 Y* }& N
愛妻十條2 N& |' I' s5 F7 t1 U3 u
老婆沖涼時要量好水溫,捶骨擦背:不得有貪圖私慾之行為。
+ N) H, A1 H- Y$ S; r, f老婆掃貨時要勇於付款,幫手拎野:不得有不情不願之行為。1 F; Q* y3 B( s! V
老婆煮飯時要讚不絕口,食多幾碗:不得有嫌三嫌四之行為。
# U/ Y* f8 ^$ Y8 c/ q- O8 Q. n老婆不在時要朝思暮想,守身如玉:不得有偷雞摸狗之行為。# b$ |8 J) v8 d5 n- ?/ i
老婆敷臉時要提供方便,以身試法:不得有哈哈大笑之行為。
) h3 N4 L4 Z; L0 _老婆生氣時要扮豬扮狗,討你歡喜:不得有不理不睬之行為。2 h* \3 O( k6 H6 A1 r3 p. O
老婆打我時要任其蹂躪,謝主隆恩:不得有還手瞪眼之行為。 - x, f1 x- K% N! J- n, r. x4 E
老婆審問時要發誓賭咒,以表忠誠:不得有漫不經心之行為。
+ y( X6 w! L0 x8 m! Y4 e" C) ]! d& p: h( @& e/ V* g
肉麻情話/ y0 y( b' W! ~1 G( ?
老婆:9 u* F4 J# `8 P3 `5 Q5 z7 n" R
如果妳是一隻弧形彈性牙刷,俾我做妳唯一的牙膏,黏住妳;6 o; d1 z' t( y) _
即使妳是衣籃,又如何?只需俾機會我成為一件衣,又可向妳投懷送抱
5 t0 {; c0 a/ w8 t4 _如果妳是大衣櫃,我想做衣櫃裡的燈,在妳內心發熱發亮;
; \4 `9 R) J" F1 c& t即使妳是一幅磨損日久的柚木地板,我多麼希望成為優質的水晶蠟,令妳時刻容光煥發;4 }8 Y% l; H- A" B' v, b& \; t) @
我真的很愛妳,打從那一眼開始…我屬於妳!

11

主题

0

听众

5

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 09:29:51 |显示全部楼层
希望可以帮到你

9

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 10:04:59 |显示全部楼层
哇,好全面!

5

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 10:16:15 |显示全部楼层
很不错。。。我想找普通话版的,不知道有没有?

0

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 11:34:11 |显示全部楼层
好全面

5

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 11:42:57 |显示全部楼层
123下一页
返回列表 发新帖
回顶部