[ 切换 ]
广州婚纱摄影 广州婚纱影楼 广州婚纱照

当前位置:

广州结婚网 » 广州结婚论坛
123下一页
返回列表 发新帖
查看: 18507|回复: 26

求“爱的宣言”和“接新娘游戏”

[复制链接]

4

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-5 23:34:52 |显示全部楼层
之前见过几张帖子专门收集了很多“爱的宣言”和“接新娘游戏”,但现在一时间找不到,请问边位有收藏啊 ???急用!!!
6 |/ Z5 I# `# J
- |* n' o7 q0 X2 [" X5 l, G. j9 H$ F( j: F
1 c9 h% `" V% \3 H  g7 x2 X
% O8 |* F0 n( G
3 a/ L+ n2 ]: e$ h
相关推荐: 3 R, ~0 r! \# j7 o* k4 F( P5 ~
·
生男生女清宫图超级准 ( Q- @, _% K" ]8 R! C( p
·
2010年9月黄道吉日 1 v7 e* K' W, Q, I% ~! n: F
·2010年10月黄道吉日,包括结婚吉日和搬家吉日哦
, f" i* V% p* u2 \0 u* |  L·2011年结婚吉日大全
! [0 l2 l" k. j3 Z6 {·
国庆节放假安排2010 【史上最折腾的假期】
: o3 q, O$ b, P5 T0 v, _·
2010年最受欢迎的婚庆歌曲精选 5 D% [" D! h- Y9 e/ B: A2 ~
·
主题婚礼策划方案全攻略 # h% L0 |0 f" O2 H9 R/ _0 E
·
男女生辰八字配对 八字婚姻配对测试 生辰八字结婚 / T% o7 R' @$ q0 n- f
·
结婚婚礼贺词大集锦 9 N: R, o2 U5 Z- ~( G. N! E
·
最新结婚祝福语大全(通用祝福、英文祝福、繁体祝福、搞笑祝福)

6

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 00:45:42 |显示全部楼层

3

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 08:55:25 |显示全部楼层

11

主题

0

听众

5

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 09:29:18 |显示全部楼层
第一款:
' e3 Y: H9 g/ h' E; L2 Q" k' x+ X1、让新郎讲出多个爱上新娘的理由;
/ B0 \& e! H7 K1 V: y7 ~' y2、让新郎讲出1个与新娘子一齐最难忘的事情;
% m2 s2 u2 w6 H3、让新郎唱出多首带爱字的歌
6 F3 E2 r/ f$ A+ K  G4、考考新郎对新娘的了解——例如新娘钟意吃咩水果、新娘有D咩食物吾钟意吃等等;; q" R; u4 g. M0 p2 t  |
5、让新郎讲出10个对新娘的昵称,寓意十全十美。
) H, G5 e7 V7 ?6、充分发挥新郎和各兄弟的肢体语言能力和文学表达能力,利用两人的身体结构作出一到十的数字造型,每一个数字要说一句美好的成语。+ |5 e6 R$ _5 e3 K/ ^

- l3 |/ w2 Q. ~9 E4 j
; m: b9 F0 k; M4 J% c1 J% b3 I第二款:
2 |/ U  p) d0 S( ]) p2 j7 Q9 x4 U6 ]长长久久. W% I+ |: k, [$ |/ h6 D; ?
1.先叫D 兄弟饮汽水, 每人一罐/一枝, 限时99秒,
  p3 G6 Q) O& K$ i* Q$ c7 i2.叫新郎唱歌, 唱一首新娘再喜爱的歌
. P+ f$ P2 p. U# p3.写九句九个字爱的宣言
3 l2 z$ ~0 Q/ k9 K% B4.答出同新娘最有纪念的问题:如果答错, 各姊妹预备多wasabi辣辣蛋糕比兄弟同新郎哥食。
9 [: K# k( t; X! b7 N8 N) G+ C' C+ l+ b' m
心心相印
5 z8 T5 K4 J& `7 v  @1 B1、先准备一张手掌般大的心型透明软胶片或纸巾,上面预先印有各姊妹和新娘的唇印,由新郎哥猜出边个系新娘的唇印,选错就要罚。$ @; p9 F6 c$ `, S5 g( ?" a7 h
酸甜苦辣# m5 O) H: @  P6 p2 X  t
新郎要讲出和新娘拍拖的酸甜苦辣事件,由姐妹做评判。可准备一款甜、酸、苦、辣的食物或者饮料。9 ^# F. b, _9 v  I
选红绳. a" B  m) F( }2 ?6 }
1、先准备多条红丝带, 其中一条新娘拿住,其它就绑住杂物(例如: 新娘子拖鞋,! a& ^$ T8 f1 q0 v6 r/ j& e# q7 {
厨房用的百洁布..),跟住要新郎哥选择,如果选错, 就要锡对象一下,选对了,当然婜得新娘子
" J1 u! F1 p1 J" y  Y/ O2、又可以用抽签形式进行,由新郎选卡片,每张卡片后面都写好每一件物品,当然,选对就是娶的新娘
/ F% K, p" y, W  _
: S% y5 i" t$ k* P5 |众里寻她千百度( K/ q9 [/ J( G0 h
先在姐妹和新娘家重要成员里面,将她地的五官拍落来,(一对眼,一个嘴)最重要就是每一张相后面都要写好注明,然后比新郎估,估错当然要罚啦。! s! y  ^6 T7 K

; z0 `+ n; y9 d掌上明珠' ~& U' C, {8 J& K# H
兄弟和新郎一边唱有爱的歌,一边做掌上压。(这个项目点到即止)
; i7 y  _* Z, Z7 C8 u  k. q6 }嫁给我好吗?]
  ^. m8 p3 H# ^( ^" q要新郎亲身描述当日求婚经过,并由新娘在房内做评判。
* n, s: c5 G- O% n7 i& W& x: B, _
3 w& O' R/ f. p; w- w) ?& l' K一心一意
* {7 Y3 t  d8 `! f" D9 ?2 T+ N1 M将10颗草莓放在碟上,然后用忌廉放在草莓上面,忌廉要多放一些,由新郎和兄弟轮住做掌上方式吃晒所有的草莓。
/ V0 S* c! {) V5 K; d甜甜蜜蜜
& X2 A3 j# e+ F4 P2 `- m, \将花生酱和香蕉混合,放入干静的痰罐或者碗里面,要求新郎和兄弟每人吃一口先可以进入游戏环节。% e3 b" ^4 i. k7 u/ `/ p
亲爱宝宝' A. V( v! M& I) E7 x
新郎和兄弟用限时的方式连续唱出和结婚有关系的歌曲,唱错要罚。9 X9 D1 l8 `; ^. Y' B) X3 [: v

3 ]* e! n9 G" u4 F1 \- e4 T- E+ d: b
新娘房游戏:, L% z8 Y4 b. ?
1.要求新郎在新娘房门口大声读爱的宣言0 {2 J2 ]( `: }0 p
2.爱的宣言之后新郎要唱歌仔,可以要求他唱:"今天你要嫁给我啦"、“你的名字我地姓氏”等等的歌。
! W3 ~! R& T' s0 A% J$ _3.门口抽KEY,如果新郎抽中新娘房门的KEY就可以免除稳鞋环节。有两次机会抽KEY。
% K2 G$ u- J4 @! E- d4.如果抽吾中KEY,入新娘房之后就要进行稳鞋环节,新娘可以预先用鞋盒包装好,每一个姐妹拿一个要新郎和兄弟估,有两次机会。/ d: H9 l3 s) A7 C: d2 C
5.转99下呼啦圈,通常男生好少识转,特别是大肚楠的男生,效果超搞笑

11

主题

0

听众

5

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 09:29:35 |显示全部楼层
最聽話的老公- L5 L( N2 [; m  J* d. ~
給至愛的老婆大人 (新娘名):
- @/ ]0 p: i* i4 c: W3 [( m經濟大權在妳手,每日廿蚊我就夠- k' g9 o  Q3 V% u
洗衫煮飯無叫抖,做牛做馬又做狗; u. A4 g8 @/ W. Y6 k
老婆生日年年有,一定送車又送樓
7 w! F9 u* `7 m* l0 E外母竹戰場場贏,斟茶遞水好幫手
- M( m# M6 w+ C  N, K2 y4 ]豬朋狗友約飲酒,老婆say no無得走
# ~& L( J& i6 j2 C8 Y, N見到靚女掉頭走,如果唔係打到嘔
  e) U  E1 f/ A2 s' B" e: z努力搵錢養成竇,朝六晚九唔駛抖
' R8 a  l; Z% E# C7 _/ a床上功夫識唔夠,記得請教D老友/ a  t, G, x# ^& N% ?8 o" F
今日決定接妳走,與妳永遠長廝守) S+ d) a; S' L6 ^" @
兒孫滿堂福氣夠,共諧連理到白頭!
, Q! W# c9 X1 `3 M$ M; S最聽話的老公仔 (新郎名)上
+ L9 g4 A/ ?2 O! M. b; `) z& m- _. i. V) r; B1 X1 J; p4 g5 j5 K
一生一世只愛妳
2 _$ d, P& o( |) m! S& C3 m& B我愛(新娘名)情不變,, e& |! w8 F' H6 \5 N
一生為奴無怨言,買送煮飯我做先5 \3 G: Q1 c7 q- Y& y# q
洗衫拖地我都掂,家用俾足無拖欠
" ]6 d9 k8 S7 v7 F& u名牌任買隨得妳,最緊要係妳歡喜, h. v6 H. F" A5 T! s: L; B
唔嫖唔賭唔食煙,篤波賭馬問你先. R8 D9 o8 f) r7 ]- L
總之我由今日起,生命裡面只有妳) A! ?& T- A5 ?2 J! e5 b, x
以後妳話點就點,立下此誓永不變!. T+ g. G8 g8 }; d1 J
(新娘名)、(新娘名)、我愛妳3 K! F8 O! J+ ?7 m
(新娘名)、(新娘名)、我愛妳!
- [: P, ?; u" C2 P! ?3 S% Z4 p
( T# M0 I3 @! h1 B
! \5 h" }& [, s, p' X( n/ X老婆嫁俾我
, v. G* f0 }$ _4 N) r( Z& ^今日我要娶老婆,因為我已經大個
. g7 j" w9 w% M3 u4 ~5 _$ I最想有個安樂窩,仔仔女女一籮籮9 I: y9 |! n2 K6 g0 f
唔駛一世食白果,從此生活樂趣多
8 F3 u7 ?7 o* g& _' J老婆規矩雖然多,對我嚴厲要求苛3 W4 V2 }5 ]5 [* m
終日囉囉又唆唆,對我日哦又夜哦2 E( P! u7 R" {) H9 b) O6 |
但求老婆笑呵呵,一一遵守又如何
8 N4 {5 @8 a% l, \$ s成份糧比晒老婆,速磅cash快夾妥
+ H9 R( r) U/ D  j# Z, o( |每月家用任你?,剩番散銀得幾個$ q( O) U/ u6 P- j
無得再飲酒唱歌,乖乖在家同妳磨
# @7 k7 S, w9 Y, X0 V捶骨推拿同按摩,家務我做快又妥 0 Y4 Q- y; W2 D/ C8 H! `4 |- @/ Y
洗衫煮飯唔懶惰,洗完碗切埋生果
4 a" q3 l0 o2 p' q0 B用完掃把用地拖,順手洗埋個廁所% V  S9 w+ Q* J1 B
若然我有咩做錯,激到老婆把幾火
$ O( d% j5 M- Q7 V2 ?% T, G  X; c跪地斟茶猛耳朵,以後只企唔敢坐; Y$ {1 ?, _3 N; z- Q% @) G
日後唔敢口多多,求求老婆饒恕我  r" z7 T$ Z4 e
將來我頭髮稀疏,大肚腩個背又駝
3 J; t) [9 L& d8 Y; X癡癡呆呆戇夾傻,如果你唔嫌棄我5 @, X, e8 [+ z) r) j$ K
在座各位聽清楚,老婆老婆我愛妳!老婆老婆嫁俾我!
3 p; |. b2 e7 T0 ]" c$ K7 R9 W% E6 T* Z7 r7 x: N3 m* Y& p
+ C. I4 u, k8 X& l
錫晒老婆仔, E) R/ k3 v+ i! r/ g
(新娘名)、(新娘名)我愛妳
* O$ U  R6 ]7 A3 {老婆大人今日起,以後生活幸褔到痺
4 K1 R' n* O, k* X% P8 T' z& W( J供樓水電我咩起,我D零用由妳俾
( M# W: f  _* Z9 Y9 L6 e; dPrada、Gucci隨妳喜,最緊要係妳歡喜
8 m. p+ I* f( i0 `# s' a/ p+ C; x* P對妳家人體貼又入微,歡迎外母住埋我地屋企
* p1 }& N- t" R) u, e+ k2 J對妳朋友關照到飛起,介紹好仔俾佢地
" H  J& v8 x( t+ [7 F+ D對妳我就溫柔到痺,生生世世陪住妳( L" m8 v8 C3 O9 c: I& D
總之我由今日起,生命裡面只有妳
. m$ r$ ?2 `& N6 k& {2 ]3 A(新娘名)、(新娘名)、我錫晒妳!* p+ t# t3 [  t4 R: j" ]/ q
8 E# u3 K8 @4 c8 T5 Y% N0 s
愛妻十條
# w4 T7 Z2 h+ W/ z. G# k老婆沖涼時要量好水溫,捶骨擦背:不得有貪圖私慾之行為。
4 A1 W" X; D, p/ b老婆掃貨時要勇於付款,幫手拎野:不得有不情不願之行為。
# \  V% P+ d% U6 ]$ h老婆煮飯時要讚不絕口,食多幾碗:不得有嫌三嫌四之行為。
9 F8 i' f0 B, T6 C1 X0 R- c3 v老婆不在時要朝思暮想,守身如玉:不得有偷雞摸狗之行為。
9 f* s1 {4 Y6 Q/ _老婆敷臉時要提供方便,以身試法:不得有哈哈大笑之行為。  M* m* m5 s& X" Z- ~
老婆生氣時要扮豬扮狗,討你歡喜:不得有不理不睬之行為。  S% ~3 L9 U. S7 J
老婆打我時要任其蹂躪,謝主隆恩:不得有還手瞪眼之行為。
& u  J: v4 X8 O: r7 t老婆審問時要發誓賭咒,以表忠誠:不得有漫不經心之行為。
9 Z6 v: F# O# _5 r" w" ~/ c! l. b# K) D- I, R, B8 G$ O- t* d
肉麻情話
1 u$ n* h. y  c4 O. d" b5 o- J4 W老婆:
' T" g) {' I0 M) _+ C如果妳是一隻弧形彈性牙刷,俾我做妳唯一的牙膏,黏住妳;6 H# p' s: ^: Q6 n; X
即使妳是衣籃,又如何?只需俾機會我成為一件衣,又可向妳投懷送抱: b5 i7 \- X- T) S3 X* D+ `7 {7 t
如果妳是大衣櫃,我想做衣櫃裡的燈,在妳內心發熱發亮;
0 b8 H2 b+ f6 u8 k1 l4 O! X; u即使妳是一幅磨損日久的柚木地板,我多麼希望成為優質的水晶蠟,令妳時刻容光煥發;$ y, \6 q$ z; v& `
我真的很愛妳,打從那一眼開始…我屬於妳!

11

主题

0

听众

5

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 09:29:51 |显示全部楼层
希望可以帮到你

9

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 10:04:59 |显示全部楼层
哇,好全面!

5

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 10:16:15 |显示全部楼层
很不错。。。我想找普通话版的,不知道有没有?

0

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 11:34:11 |显示全部楼层
好全面

5

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 11:42:57 |显示全部楼层
123下一页
返回列表 发新帖
回顶部