广州婚纱摄影 广州婚纱影楼 广州婚纱照
123下一页
返回列表 发新帖
查看: 32397|回复: 26

求“爱的宣言”和“接新娘游戏”

[复制链接]

4

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-5 23:34:52 |显示全部楼层
之前见过几张帖子专门收集了很多“爱的宣言”和“接新娘游戏”,但现在一时间找不到,请问边位有收藏啊 ???急用!!!
4 K' Y( _( D" q8 s
7 m. }3 p& ^2 u5 z! w( Y) u# T2 s
, C: ~8 l' h! j5 ?! N7 K+ I
$ Q" _9 A# {6 ^
: ~. [- g9 J" Z7 j* X6 p/ i, |3 f/ u3 I+ n
相关推荐:
$ Z! _+ Q5 ^+ P8 e) V2 }9 e·
生男生女清宫图超级准 % g9 E# _) |" D# I1 l. p
·
2010年9月黄道吉日
6 ~2 Z' ~4 ?4 O( C; c& e& C·2010年10月黄道吉日,包括结婚吉日和搬家吉日哦
2 D9 N/ O0 \+ d+ j$ S) t7 @·2011年结婚吉日大全 . |/ }7 B  z' C3 c& s" N1 k1 V$ c
·
国庆节放假安排2010 【史上最折腾的假期】
1 M8 d" F& j# J2 Z3 b·
2010年最受欢迎的婚庆歌曲精选 ) F( V6 e% z, \8 B
·
主题婚礼策划方案全攻略 ) l& W' l6 N) v
·
男女生辰八字配对 八字婚姻配对测试 生辰八字结婚
1 v# R4 x7 J& q# U·
结婚婚礼贺词大集锦
6 P0 Y" q' b% I/ x% a- n0 D& b·
最新结婚祝福语大全(通用祝福、英文祝福、繁体祝福、搞笑祝福)

6

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 00:45:42 |显示全部楼层

3

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 08:55:25 |显示全部楼层

11

主题

0

听众

5

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 09:29:18 |显示全部楼层
第一款:
5 c8 O. E) b) m1、让新郎讲出多个爱上新娘的理由;" W! ~' k, Q5 D' g$ Y/ x  {
2、让新郎讲出1个与新娘子一齐最难忘的事情;. [( L8 |" G3 ~0 A" ~. z& [0 N
3、让新郎唱出多首带爱字的歌
" Q7 B; y8 f$ u4、考考新郎对新娘的了解——例如新娘钟意吃咩水果、新娘有D咩食物吾钟意吃等等;
% A4 Z( {2 x/ N1 j1 v5、让新郎讲出10个对新娘的昵称,寓意十全十美。7 N, q% f  [( I( m- m
6、充分发挥新郎和各兄弟的肢体语言能力和文学表达能力,利用两人的身体结构作出一到十的数字造型,每一个数字要说一句美好的成语。5 y8 X- g0 U1 d7 ]8 y
* D" T* p  P3 [+ N

6 r* R9 ~) t7 y% G, h# n; v第二款:) x( q7 u! E! h9 I
长长久久8 T2 E" X1 e# v; q
1.先叫D 兄弟饮汽水, 每人一罐/一枝, 限时99秒,  R# m. v5 X+ }. K
2.叫新郎唱歌, 唱一首新娘再喜爱的歌7 y+ M$ A, l8 {
3.写九句九个字爱的宣言
. j+ F! u4 P! C2 G# |( y, F# j4.答出同新娘最有纪念的问题:如果答错, 各姊妹预备多wasabi辣辣蛋糕比兄弟同新郎哥食。7 U/ n" c2 O. I3 `+ Q
3 E; \  s+ k8 X1 l" h/ E- N  K
心心相印
! b' I! K/ N' B+ i1、先准备一张手掌般大的心型透明软胶片或纸巾,上面预先印有各姊妹和新娘的唇印,由新郎哥猜出边个系新娘的唇印,选错就要罚。
9 x; j" t* R" S+ V酸甜苦辣9 n& I9 F! P* E/ T; R0 Q" j. i9 D0 }
新郎要讲出和新娘拍拖的酸甜苦辣事件,由姐妹做评判。可准备一款甜、酸、苦、辣的食物或者饮料。
# c4 {$ X; f8 z6 G6 w5 f2 a" F选红绳
4 x4 \% E; H' u* |1、先准备多条红丝带, 其中一条新娘拿住,其它就绑住杂物(例如: 新娘子拖鞋,
: `$ `7 {8 K  X( n厨房用的百洁布..),跟住要新郎哥选择,如果选错, 就要锡对象一下,选对了,当然婜得新娘子
; f/ M5 m$ P9 x& J) W2、又可以用抽签形式进行,由新郎选卡片,每张卡片后面都写好每一件物品,当然,选对就是娶的新娘
: W( B5 f( m. f7 N3 R8 d6 n7 y. A9 z' h& k8 ]
众里寻她千百度0 ]3 Q7 x1 v. f6 Z
先在姐妹和新娘家重要成员里面,将她地的五官拍落来,(一对眼,一个嘴)最重要就是每一张相后面都要写好注明,然后比新郎估,估错当然要罚啦。
& i1 a8 S" W* V, G5 o
' u* f. z& i5 S$ Z5 R& k掌上明珠- M/ x  R) t' Z! z8 Z% o
兄弟和新郎一边唱有爱的歌,一边做掌上压。(这个项目点到即止)
3 {. _" I. D* J$ M+ ~& h" C嫁给我好吗?] 8 @. B. X+ C7 H8 F4 c( W: m
要新郎亲身描述当日求婚经过,并由新娘在房内做评判。
5 R) n3 ^# ^, }+ O3 m/ d1 g" `. e" N  P! y
一心一意
! `/ P( o9 p3 O1 e将10颗草莓放在碟上,然后用忌廉放在草莓上面,忌廉要多放一些,由新郎和兄弟轮住做掌上方式吃晒所有的草莓。
1 E8 B& W3 t& B甜甜蜜蜜
8 r; o$ m2 B6 g% a( _, F+ k将花生酱和香蕉混合,放入干静的痰罐或者碗里面,要求新郎和兄弟每人吃一口先可以进入游戏环节。6 G2 }1 ]% ]& Y! Q1 H
亲爱宝宝
, U: D' ?8 g3 C; G# W: ?( n9 t% D- h新郎和兄弟用限时的方式连续唱出和结婚有关系的歌曲,唱错要罚。" c( f7 Y( x+ d! R' X8 D$ v6 \! z
3 h+ O: Q, y- v2 G. X6 ~6 v' V2 @
5 A1 v; r% }! w/ _% O
新娘房游戏:6 R: H$ Z) }8 g9 V9 P8 C) B
1.要求新郎在新娘房门口大声读爱的宣言
; S; N/ V7 E+ V0 \/ H( |2 h2.爱的宣言之后新郎要唱歌仔,可以要求他唱:"今天你要嫁给我啦"、“你的名字我地姓氏”等等的歌。
( \/ ]- H/ z9 C( Q( m3.门口抽KEY,如果新郎抽中新娘房门的KEY就可以免除稳鞋环节。有两次机会抽KEY。* s) b! H) Y- W5 k
4.如果抽吾中KEY,入新娘房之后就要进行稳鞋环节,新娘可以预先用鞋盒包装好,每一个姐妹拿一个要新郎和兄弟估,有两次机会。
8 D- q8 |  q2 F7 Y0 b9 ~0 R5.转99下呼啦圈,通常男生好少识转,特别是大肚楠的男生,效果超搞笑

11

主题

0

听众

5

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 09:29:35 |显示全部楼层
最聽話的老公
$ f( a: d& W8 _4 m/ h; Z3 {% J給至愛的老婆大人 (新娘名):
+ u+ X8 k* o* j- p. v" h+ N經濟大權在妳手,每日廿蚊我就夠
! z$ S; v6 S3 Y0 m, Y; c% Z洗衫煮飯無叫抖,做牛做馬又做狗' f3 ~( P- O' A) j
老婆生日年年有,一定送車又送樓
) g: q: k1 I8 T, T; t" z3 A4 |外母竹戰場場贏,斟茶遞水好幫手. N" y* J0 P3 H  n
豬朋狗友約飲酒,老婆say no無得走
  G' W% L- _0 K$ z) k7 u: [見到靚女掉頭走,如果唔係打到嘔9 e9 n; m8 b  T$ I$ e* `7 q
努力搵錢養成竇,朝六晚九唔駛抖3 M! J6 ?: o% x2 Y& {0 X
床上功夫識唔夠,記得請教D老友
: o+ H( C+ N0 X* R今日決定接妳走,與妳永遠長廝守
6 s9 [) q$ F: S: w9 y" m6 j兒孫滿堂福氣夠,共諧連理到白頭!3 D; `, W% S+ }% H) N( a+ ], U
最聽話的老公仔 (新郎名)上
& u+ z" W1 N7 D' Q. u
2 t! r/ e2 Y2 j6 I3 j1 I; B3 b6 P一生一世只愛妳
6 J# X2 B+ B5 [% D: W6 n我愛(新娘名)情不變,+ A2 G9 n, O8 T/ A& W& m9 I3 I4 ~
一生為奴無怨言,買送煮飯我做先
$ M. N" Y5 J5 b+ f9 l3 z# ^9 ?6 s洗衫拖地我都掂,家用俾足無拖欠
4 H3 @) g# ^0 C% g# d名牌任買隨得妳,最緊要係妳歡喜2 |8 `0 y+ Z% e( Q' _% B; R) u
唔嫖唔賭唔食煙,篤波賭馬問你先, `. Y5 @! V4 i  ^
總之我由今日起,生命裡面只有妳
2 v* L  p7 Q$ W) Q5 a以後妳話點就點,立下此誓永不變!
' J! {# p# p9 g6 C, `/ z% {(新娘名)、(新娘名)、我愛妳9 q" a5 H+ _3 ^. Z9 B# x+ G
(新娘名)、(新娘名)、我愛妳!# e4 D( e) ?9 h0 U( A

7 F  C! `2 \7 c1 J' Z; o* L# L* ?+ {9 r
老婆嫁俾我) Z6 z/ U! |# q* F, Z
今日我要娶老婆,因為我已經大個$ A$ ?/ A% m+ H% g
最想有個安樂窩,仔仔女女一籮籮
3 ?: D8 G0 ?7 M1 S唔駛一世食白果,從此生活樂趣多# d* Z; d5 J$ O: H4 d; u7 A
老婆規矩雖然多,對我嚴厲要求苛8 I+ l4 V+ m2 d! Z
終日囉囉又唆唆,對我日哦又夜哦+ F; w- O$ _! Y: f$ a! g
但求老婆笑呵呵,一一遵守又如何, J1 u2 {( R; `/ O2 q+ J
成份糧比晒老婆,速磅cash快夾妥
5 t- ?5 U4 Z7 p( `$ Y每月家用任你?,剩番散銀得幾個
: L! w% u8 a0 c& b無得再飲酒唱歌,乖乖在家同妳磨
4 }5 ]( i4 U9 w% ?捶骨推拿同按摩,家務我做快又妥
0 i, `% W$ y& k: V( S" n. P洗衫煮飯唔懶惰,洗完碗切埋生果5 a5 _7 ^. d  L( u3 p, V3 I5 V
用完掃把用地拖,順手洗埋個廁所6 J4 ]: U6 J& L$ n4 Y% V
若然我有咩做錯,激到老婆把幾火
5 w$ K( F9 u7 i9 r跪地斟茶猛耳朵,以後只企唔敢坐* ^8 x& @( E2 ]% _8 C( b
日後唔敢口多多,求求老婆饒恕我/ c: r7 z) n- @: C6 G
將來我頭髮稀疏,大肚腩個背又駝% n7 k$ y. Z, i4 l8 z4 O1 K
癡癡呆呆戇夾傻,如果你唔嫌棄我
& D3 s0 X: E+ I在座各位聽清楚,老婆老婆我愛妳!老婆老婆嫁俾我!
# R6 p5 B) L, R3 x# l
! \- c6 C0 c' V# W+ E1 z' x9 d/ ]1 x9 X  f8 P$ K5 m
錫晒老婆仔
, ~# n8 ~7 j0 ^; C(新娘名)、(新娘名)我愛妳2 U" Q2 y$ ]& v. J! u3 V- J
老婆大人今日起,以後生活幸褔到痺2 Z4 J; Y( }& ]& c
供樓水電我咩起,我D零用由妳俾) x  r0 ]9 o, e9 t4 b! x' w7 `
Prada、Gucci隨妳喜,最緊要係妳歡喜
+ o( k2 [# i8 r0 y" }對妳家人體貼又入微,歡迎外母住埋我地屋企1 @. q3 N( l, Y' i/ u& w& \
對妳朋友關照到飛起,介紹好仔俾佢地! f! @, k4 F) r5 p3 s
對妳我就溫柔到痺,生生世世陪住妳1 h9 b* b1 E+ |
總之我由今日起,生命裡面只有妳
$ F- R# P2 m5 O$ [  D" f- z(新娘名)、(新娘名)、我錫晒妳!( ~) }; U; F; \; H5 _

0 W. I3 ~% }. U+ k# b愛妻十條8 W# l: U4 ?$ L: ?, }
老婆沖涼時要量好水溫,捶骨擦背:不得有貪圖私慾之行為。2 _1 |  q) H$ B! n9 }8 D6 e8 ~3 x
老婆掃貨時要勇於付款,幫手拎野:不得有不情不願之行為。
) ?8 l5 Z& q6 O; \. f老婆煮飯時要讚不絕口,食多幾碗:不得有嫌三嫌四之行為。3 u5 Z1 x4 r" E- y6 f
老婆不在時要朝思暮想,守身如玉:不得有偷雞摸狗之行為。; `4 D' E  v6 E1 N
老婆敷臉時要提供方便,以身試法:不得有哈哈大笑之行為。
: x* c, Z* B% v' j' n: z$ K8 L老婆生氣時要扮豬扮狗,討你歡喜:不得有不理不睬之行為。# W8 b2 x3 w' K) X
老婆打我時要任其蹂躪,謝主隆恩:不得有還手瞪眼之行為。 # M% G0 _# r6 D- u! p* ?2 h
老婆審問時要發誓賭咒,以表忠誠:不得有漫不經心之行為。
. i- C( G: |' y( n. e& a$ M# b
" G9 f7 i. \6 L1 X# \7 ^肉麻情話
5 ^  O0 A# Q1 v; D; ]( m% Z老婆:
8 ?/ T0 S0 I# C9 K  H如果妳是一隻弧形彈性牙刷,俾我做妳唯一的牙膏,黏住妳;! [2 x& {/ j7 e" K8 v, `
即使妳是衣籃,又如何?只需俾機會我成為一件衣,又可向妳投懷送抱% I2 Z3 t+ c# Z1 q# W7 f$ ]+ N- q& v
如果妳是大衣櫃,我想做衣櫃裡的燈,在妳內心發熱發亮;3 q# x4 C! f0 L: C
即使妳是一幅磨損日久的柚木地板,我多麼希望成為優質的水晶蠟,令妳時刻容光煥發;
# u5 D9 E* l1 ~我真的很愛妳,打從那一眼開始…我屬於妳!

11

主题

0

听众

5

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 09:29:51 |显示全部楼层
希望可以帮到你

9

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 10:04:59 |显示全部楼层
哇,好全面!

5

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 10:16:15 |显示全部楼层
很不错。。。我想找普通话版的,不知道有没有?

0

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 11:34:11 |显示全部楼层
好全面

5

主题

0

听众

0

积分

懵懂小白

Rank: 1

发表于 2009-3-6 11:42:57 |显示全部楼层
123下一页
返回列表 发新帖
回顶部